Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Paano Makikilala ang Diyos na Nasa Lupa

pananampalataya sa Diyos, ang katotohanan, matapat, Ebanghelyo,

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Paano Makikilala ang Diyos na Nasa Lupa

Lahat kayo ay nagagalak na tumanggap ng mga gantimpala sa harap ng Diyos at maging layon ng Kanyang pabor sa Kanyang mga mata. Ito ang inaasam ng bawat isa pagkatapos niyang magsimulang manampalataya sa Diyos, sapagkat ang tao ay buong-pusong nagsisikap para sa mas mataas na mga bagay at walang sinuman ang handang mapag-iwanan ng iba. Ito ang kalikasan ng tao. Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Paano Makikilala ang Diyos na Nasa Lupa”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Skit | “Mga Pakana ng mga Pulis” | The CCP’s New Tricks for Persecuting Christians

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Skit | “Mga Pakana ng mga Pulis” | The CCP’s New Tricks for Persecuting Christians

Tagalog Christian Skit | “Mga Pakana ng mga Pulis” | The CCP’s New Tricks for Persecuting Christians

Para maalis ang mga paniniwala sa relihiyon, madalas magsagawa ang ateistang gobyerno ng CCP ng mga hakbang para bantayan ang mga Kristiyano gaya ng pagmamanman at pagsunod sa kanila sa tangka nitong malinis at maalis ang mga ito. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Skit | “Mga Pakana ng mga Pulis” | The CCP’s New Tricks for Persecuting Christians”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibubunga at kahihinatnan ng pagtanggi ng iba’t ibang relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?

Banal na Espiritu, Jehovah, Jesus, paniniwala, Cristo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibubunga at kahihinatnan ng pagtanggi ng iba’t ibang relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Sa bawat panahon, ang Diyos ay magsisimula ng bagong gawain, at sa bawat panahon, magkakaroon ng bagong simula ang mga tao. Kung ang tao ay susunod lamang sa mga katotohananna “ang Jehovah ang Diyos” at “si Jesus ang Kristo,” na mga katotohanan na nagagamit lamang sa isang panahon, sa gayon ang tao ay hindi makakasabay sa gawain ng Banal na Espiritu, at mawawalan ng kakayahang magkamit ng gawain ng Banal na Espiritu. Hindi alintana kung paano gumagawa ang Diyos, ang tao ay sumusunod nang walang pag-aalinlangan, at siya ay sumusunod nang malapitan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibubunga at kahihinatnan ng pagtanggi ng iba’t ibang relihiyon sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Unang bahagi)

KB069H-每日神話-ZB20200719-TL

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Unang bahagi)

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Unang bahagi)”

Ang mga salita ng Diyos sa video na ito ay mula sa librong “Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao” Ang nilalaman ng video na ito: Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang Resulta ng Kanyang Gawain (Unang bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo” (Clips 1/6)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo” (Clips 1/6)

Tagalog Christian Movie | “Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo” (Clips 1/6) Ang Intensiyon ng CCP sa Paggamit ng Pyudal na Pamahiin sa Paghatol sa mga Relihiyosong Paniniwala

Iniisip ng Partido Komunista ng Tsina na ang paniniwala sa relihiyon ay sumibol mula sa takot at pagsamba sa pwersa ng kababalaghan ng tao na napag-iwanan na ng kaalaman sa syensya, at sinasabi nilang isang pamahiin lamang ang relihiyon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo” (Clips 1/6)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Maikling Dula | “Bantayan ang Bahay na Ito” | Why Are Christians Treated Like This?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Maikling Dula | “Bantayan ang Bahay na Ito” | Why Are Christians Treated Like This?

   Maikling Dula | “Bantayan ang Bahay na Ito” | Why Are Christians Treated Like This? (Tagalog Christian Video)

    Sa China, inuusig ng CCP ang mga Kristiyano hanggang sa mahirapan na silang umuwi, kaya madalas ay kung saan-saan na lang sila nakatira. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Maikling Dula | “Bantayan ang Bahay na Ito” | Why Are Christians Treated Like This?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Mga Utos ng Bagong Kapanahunan

Banal na Espiritu, Diyos, Iglesia, Jesus, paniniwala,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Mga Utos ng Bagong Kapanahunan

Nasabihan na kayo na sangkapan ang inyong sarili ng salita ng Diyos, na hindi alintana kung ano ang inaayos para sa inyo, ang lahat ay binabalangkas ng sariling kamay ng Diyos, at hindi na kailangan ang inyong masigasig na pananalangin at pagmamakaawa—walang silbi ang mga ito. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Mga Utos ng Bagong Kapanahunan”