Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Ilog ng Tubig ng Buhay

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Ilog ng Tubig ng Buhay

Panimula
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Isang Ilog ng Tubig ng Buhay

I

Isang ilog ng tubig ng buhay, singlinaw ng kristal,

umaagos mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Ilog ng Tubig ng Buhay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Kumawala sa Bitag” | Attending the Wedding Feast With the Lord

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Kumawala sa Bitag” | Attending the Wedding Feast With the Lord

Panimula
   Tagalog Christian Movie | “Kumawala sa Bitag” | Attending the Wedding Feast With the Lord

   2,000 taon na ang nakararaan, nang gawin ng Panginoong Jesus ang pagtubos, siniraan at tinuligsa siya ng mga relihiyosong Judio. Nakipagtulungan ang mga pinunong Judio sa gobyernong Romano at ipinako Siya sa krus. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Kumawala sa Bitag” | Attending the Wedding Feast With the Lord”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Christian Full Movie 2018 “Sino Siya na Nagbalik” Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Christian Full Movie 2018 “Sino Siya na Nagbalik” Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)

Panimula
Latest Christian Full Movie 2018 “Sino Siya na Nagbalik” Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)

   Si Kim Yeongrok ay isang masipag na pastor sa relihiyosong komunidad ng Korea. Dahil uhaw sa katotohanan, buong kasabikan niyang inantabayanan ang pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus. Isang araw noong 2013, nabasa niya ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos sa Chosun Ilbo. Ang mga salitang ito, na puno ng kapangyarihan, ay nagkaroon ng agarang epekto sa kanya, at talagang naantig siya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Christian Full Movie 2018 “Sino Siya na Nagbalik” Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Huwag Kang Makialam | “Muling Lumitaw ang mga Fariseo na Nagpako sa Panginoon sa Krus!”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Huwag Kang Makialam | “Muling Lumitaw ang mga Fariseo na Nagpako sa Panginoon sa Krus!”

Huwag Kang Makialam | “Muling Lumitaw ang mga Fariseo na Nagpako sa Panginoon sa Krus!”

Dalawang libong taon na ang nakalipas, nang gumawa ang Panginoong Jesus, tinuligsa ng mga Fariseo ang gawain ng Panginoong Jesus sa ngala ng pag-ayon sa Kasulatan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Huwag Kang Makialam | “Muling Lumitaw ang mga Fariseo na Nagpako sa Panginoon sa Krus!””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Lahat ay Natatamo sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Ikalawang bahagi)

KB001H-B-話在肉身顯現-ZB20200208-TL

Panimula
Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang Diyos ng mga huling araw ay pangunahing gumagamit ng salita upang gawing perpekto ang tao. Hindi Siya gumagamit ng mga tanda at mga kababalaghan upang apihin ang tao, o kumbinsihin ang tao; hindi nito maaaring gawing payak ang kapangyarihan ng Diyos. Kung nagpakita lamang ang Diyos ng mga tanda at mga kababalaghan, samakatwid magiging imposible na gawing payak ang realidad ng Diyos, at sa gayon imposibleng gawing perpekto ang tao. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Lahat ay Natatamo sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Ikalawang bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Red Re-Education sa Bahay” (Clips 6/7)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Red Re-Education sa Bahay” (Clips 6/7)

Tagalog Christian Movie | “Red Re-Education sa Bahay”(Clips 6/7) Ang Totoong Mga Motibo sa Likod ng Pagtanggi at Paghatol ng CCP kay Kristo

Nang maging tao ang Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya, mukha siyang tao sa tingin, pero ginawa Niya ang gawain ng maipako sa krus at tubusin ang buong sangkatauhan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Red Re-Education sa Bahay” (Clips 6/7)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie – Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit (Trailer)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie – Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit (Trailer)

Si Song Ruiming ay pastor ng isang iglesia sa South Korea. Bilang isang tapat na alagad ng Panginoon sa loob ng maraming taon, masigla siyang sumasampalataya at naglilingkod sa Panginoon habang naghihintay na maitaas sa kaharian sa langit pagbalik ng Panginoon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie – Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit (Trailer)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Magkakaroon Lamang ng Magandang Kapalaran ang Tao Kung Sila’y Sasamba sa Tunay na diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Magkakaroon Lamang ng Magandang Kapalaran ang Tao Kung Sila’y Sasamba sa Tunay na diyos

Magkakaroon Lamang ng Magandang Kapalaran ang Tao Kung Sila’y Sasamba sa Tunay na Diyos

Diyos ang may likha ng mundo at ng tao.
Unang kultura ng Griyego at sibilisasyon ng tao’y gawa Niya.
Diyos lang ang umaaliw, umaaliw sa tao. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Magkakaroon Lamang ng Magandang Kapalaran ang Tao Kung Sila’y Sasamba sa Tunay na diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dalanging Tunay

Diyos, Himno, Iglesia, Jesus, Panginoong,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dalanging Tunay

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Dalanging Tunay

I
Ang dalanging tunay ay mula sa puso.
Ito ay batay sa kalooban at salita ng  Diyos.
Pakiramdam mo’y napakalapit mo sa Kanya,
at tila Siya ay kaharap mo.
Ibig sabihin nito’y marami kang masasabi sa Diyos,
puso mo’y umaalab na parang araw,
ika’y napupukaw ng kariktan ng Diyos,
ang mga nakakarinig ay naluluguran. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dalanging Tunay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Cristianong Ebanghelyong Pelikula | Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Cristianong Ebanghelyong Pelikula | Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit

Panimula

   Si Song Ruiming ay pastor ng isang iglesia sa South Korea. Bilang isang tapat na alagad ng Panginoon sa loob ng maraming taon, masigla siyang sumasampalataya at naglilingkod sa Panginoon habang naghihintay na maitaas sa kaharian sa langit pagbalik ng Panginoon. Nitong nakaraang mga taon, litung-lito siya at nawawalan ng lakas kapag nakikita na wala sa iglesia ang gawain ng Banal na Espiritu at nagiging lubhang malungkot. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Cristianong Ebanghelyong Pelikula | Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit”