Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Paano Makikilala ang Diyos na Nasa Lupa

pananampalataya sa Diyos, ang katotohanan, matapat, Ebanghelyo,

Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Paano Makikilala ang Diyos na Nasa Lupa

Lahat kayo ay nagagalak na tumanggap ng mga gantimpala sa harap ng Diyos at maging layon ng Kanyang pabor sa Kanyang mga mata. Ito ang inaasam ng bawat isa pagkatapos niyang magsimulang manampalataya sa Diyos, sapagkat ang tao ay buong-pusong nagsisikap para sa mas mataas na mga bagay at walang sinuman ang handang mapag-iwanan ng iba. Ito ang kalikasan ng tao. Magpatuloy magbasa “Mga Salita ng na Makapangyarihang Diyos – Paano Makikilala ang Diyos na Nasa Lupa”

Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos – Ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

katotohanan, Salita ng Diyos, nilikha ng Diyos, kalooban ng Diyos,

Ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Ang Aking buong plano ng pamamahala, ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan sa simula; ang Kapanahunan ng Biyaya (na siya ring Kapanahunan ng Pagtubos); at ang Kapanahunan ng Kaharian sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos – Ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan”

Pananampalataya at Buhay – Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran

pag-asa, pananampalataya sa Diyos, pananampalataya, katotohanan, Diyos,

Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran

Yixin

Isang payak na nayon na napag-iwanan na ng panahon, ang aking mga magulang na hapung-hapo mula sa kanilang trabaho, isang buhay na gipit sa pinansyal … ito ang malulungkot na ala-ala na nakatatak sa aking murang isipan, ito ang mga una kong pagkakilala sa salitang “kapalaran.” Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran”

Ang Patotoo ng isang Cristiano – Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

patotoo, Salita ng Diyos, Ebanghelyo, taos-puso, pananampalataya sa Diyos,

Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

Rongguang Lungsod ng Zhengzhou, Lalawigan ng Henan

Matapos na sundin ang Makapangyarihang Diyos, nabilanggo ako dahil naniwala ako sa Diyos. Nang panahong iyon ako ay isang bagong mananampalataya at binigyan ako ng Diyos ng lakas upang maging matatag sa aking patotoo. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang”

Tagalog Christian Movie – “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan” (Clip 1/2)

Tagalog Christian Movie – “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan” (Clip 1/2)

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitatag ang China bilang lugar ng ateismo. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie – “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan” (Clip 1/2)”

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 40

Diyos, katotohanan, Cristo, buhay, pananampalataya sa Diyos,

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 40

Bakit napakabagal ninyo? Bakit napakamanhid ninyo? Ang mga ilang paalala ay hindi nakakagising sa inyo; ito ay lubhang nakakaasiwa para. sa Akin. Tunay na hindi Ko matiis na makita ang Aking mga anak na gaya nito. Paano ito mababata ng Aking puso? Magpatuloy magbasa “Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 40”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Alamin ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

 

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Alamin ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

   II. Kailangang Magpatotoo ang Isang Tao sa Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Pagliligtas ng Diyos sa Sangkatauhan

   1. Alamin ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan.

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

   Ang kabuuan ng Aking plano sa pamamahala, isang plano na sumasaklaw ng anim na libong taon, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan sa pasimula; ang Kapanahunan ng Biyaya (na tinatawag ding Kapanahunan ng Pagtubos); at ang Kapanahunan ng Kaharian sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Alamin ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan”