Ang Pagsasama ng Mag – asawa ay Hindi na Usapin

Ang Pagsasama ng Mag-asawa ay Hindi na Usapin

Ang Pagsasama ng Mag – asawa ay Hindi na Usapin

Ni Wang Ran , Singapore

Nang siya ay wala pang asawa, si Wang Ran ay laging nanghahawak sa isang magandang pangarap—umaasa na pagkatapos maikasal, siya at ang kanyang asawa ay magkakasundo, kapwa magpapakita ng pagtitimpi, magsasama habambuhay, at sabay na tatanda. Magpatuloy magbasa “Ang Pagsasama ng Mag – asawa ay Hindi na Usapin”

Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ang Pagdurusa ang Nagbigay ng Inspirasyon sa Aking Pagmamahal para sa Diyos

pag-ibig sa Diyos, Ebanghelyo, Diyos, kaligtasan,

Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ang Pagdurusa ang Nagbigay ng Inspirasyon sa Aking Pagmamahal para sa Diyos

Meng Yong Lalawigan ng Shanxi

Ako’y likas na matapat na tao, na dahilan kung bakit lagi akong inaapi ng ibang tao. Bilang resulta, naranasan ko ang walang siglang mundo ng tao at nadama kong walang saysay ang aking buhay at walang kahulugan. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ang Pagdurusa ang Nagbigay ng Inspirasyon sa Aking Pagmamahal para sa Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Pinagmumulan ng Kasaganaan ng Kidlat ng Silanganan

katotohanan, pag-ibig sa Diyos, Panginoon, Panginoong Jesus, Sino ang Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Pinagmumulan ng Kasaganaan ng Kidlat ng Silanganan

Sa bawat pagkakataon na mababanggit ang Kidlat ng Silanganan, maraming mga kapatid sa Panginoon ang nakadarama ng pagkalito: Bakit kaya habang ang relihiyosong komunidad sa kabuuan ay lalong nagiging mapanglaw at malala, habang ang bawat denominasyon ay lalo pang binabantayan at nagigingkonserbatibo sa pagkondena at pagtataboy sa Kidlat ng Silanganan, ang Kidlat ng Silanganan ay hindi lamang nagiging hindi mapanglaw at hindi umuunti, kundi dumadaluyong na tulad ng hindi mapigilang mga gumugulong na alon, na lumalaganap sa iba’t ibang panig ng mainland China? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Pinagmumulan ng Kasaganaan ng Kidlat ng Silanganan”