Pananampalataya at Buhay – Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran

pag-asa, pananampalataya sa Diyos, pananampalataya, katotohanan, Diyos,

Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran

Yixin

Isang payak na nayon na napag-iwanan na ng panahon, ang aking mga magulang na hapung-hapo mula sa kanilang trabaho, isang buhay na gipit sa pinansyal … ito ang malulungkot na ala-ala na nakatatak sa aking murang isipan, ito ang mga una kong pagkakilala sa salitang “kapalaran.” Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Paalam sa mga Araw ng Pakikipagbuno sa Kapalaran”

Ang Patotoo ng isang Cristiano – Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho

pag-asa, Cristo, Jehova, Ebanghelyo, pananampalataya,

Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho

Ni Liang Xin

Sa lipunan ngayon, may iba’t ibang uri ng malalaking negosyo at tila hindi mabilang ang oportunidad para makapagtrabaho. Ngunit sa paglipas ng mga taon, wala nang halaga ang mga nakapagtapos ng kolehiyo. Punung-puno na ang merkado ng mga kuwalipikadong kandidato upang magkaroon ng trabaho na hindi ka na makahanap pa ng lugar. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho”

Mga Pagpapala ng Diyos: Hindi na Alipin ng Pera, Tunay na Ako’y Pinalaya

katotohanan, Pag-ibig ng Diyos, Ebanghelyo, Panginoon, pag-asa,

Mga Pagpapala ng Diyos: Hindi na Alipin ng Pera, Tunay na Ako’y Pinalaya

Ni Bong, Pilipinas

Gusto Kong Maging Mayaman

“Punong-guro, pakiusap bigyan ng isang pagkakataon ang aking anak at hayaan siyang makapagsulit!” Nakikiusap ang mga mata ng nanay ko sa punong-guro habang nagsasalita siya sa isang bahagyang nanginginig na tinig. Magpatuloy magbasa “Mga Pagpapala ng Diyos: Hindi na Alipin ng Pera, Tunay na Ako’y Pinalaya”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa

Panginoon, tinig, pag-asa, pag-ibig, tinig,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa

Kayong lahat ay personal na nakasaksi sa gawaing nagawa Ko sa kalagitnaan ninyo, kayo mismo ang nakarinig sa mga salitang Aking winika, at nalalaman ninyo ang Aking saloobin tungo sa inyo, kaya dapat ay nalalaman ninyo kung bakit Ko ginagawa ang gawaing ito sa inyo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitatag ang China bilang lugar ng ateismo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Kapangyarihan ng Panalangin—Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa

buhay, pag-asa, Job, Biblia, Jehova

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Kapangyarihan ng Panalangin—Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa

Ni Zhao Zhihan, China

Habang naglalakbay tayo sa buhay, bawat isa sa atin ay makakaranas ng ilang hindi pangkaraniwang pangyayari kung saan natatatak sa ating alaala at hindi kailanman malilimutan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Kapangyarihan ng Panalangin—Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Crosstalk “Paghihigpit sa mga Tao sa Nayon” | A Horrible Experience of Preaching the Gospel

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Crosstalk “Paghihigpit sa mga Tao sa Nayon” | A Horrible Experience of Preaching the Gospel

Tagalog Christian Crosstalk “Paghihigpit sa mga Tao sa Nayon” | A Horrible Experience of Preaching the Gospel

Ang salitang pag-uusap na Paghihigpit sa mga Tao sa Nayon ay isinalasaysay ang nakapanlulumong kuwento tungkol kay Christian Yang Ming na tiniktikan ng mga espiya ng CCP at muntik nang maaresto habang nagbabahagi ng ebanghelyo sa kanyang tita. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Crosstalk “Paghihigpit sa mga Tao sa Nayon” | A Horrible Experience of Preaching the Gospel”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kristiyanong Sermon: Ang Kahulugan ng Pagpapakita ng Panginoong Hesus sa Tao Matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay

Panginoong Jesus, katotohanan, Jesus, pag-asa, Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kristiyanong Sermon: Ang Kahulugan ng Pagpapakita ng Panginoong Hesus sa Tao Matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay

Ni Cheng Hang

Sa Biblia, nakatalang: “At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila’y nagsabi, Kapayapaa’y suma inyo. Datapuwa’t sila’y kinilabutan, at nangahintakutan, at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo’y nangagugulumihanan? at bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kristiyanong Sermon: Ang Kahulugan ng Pagpapakita ng Panginoong Hesus sa Tao Matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang Anak, Umuwi Ka Na! (4/4)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang Anak, Umuwi Ka Na! (4/4)

Clip ng Pelikulang Anak, Umuwi Ka Na! (4/4) | “Mga Karanasan at Patotoo tungkol sa Tagumpay na Pagputol sa Adiksyon sa Online Gaming Matapos Maniwala sa Diyos”

Maraming kabataang adik sa internet ang gustong tumigil sa online games, pero hindi nila mapigil ang sarili nila. Matapos mabigo nang paulit-ulit, nawalan sila ng pag-asa at pinanghinaan ng loob, naniniwala na wala silang pag-asang tumigil sa online games. Sa maikling videong ito, isinalaysay ng isang grupo ng mga Kristiyano ang kanilang mga karanasan at patotoo kung paano sila tagumpay na nakatigil sa online games matapos maniwala sa Diyos … Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang Anak, Umuwi Ka Na! (4/4)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?”

katotohanan, Diyos, Espiritu, pag-asa, Iglesia,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?”

Ako ay taong arogante at masyadong bilib sa sarili at ang katungkulan ay ang aking kahinaan. Sa loob ng maraming taon, nakatali ako sa reputasyon at katungkulan at hindi ko nagawang makalaya mula dito. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?””