Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa

 

Buhay, biyaya ng Diyos, lahat ng bagay,

Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa

Hindi namamalayan, nagpatuloy na ang paggawa ng Lumikha sa lahat ng bagay nang limang araw, kasunod agad na sinalubong ng Lumikha ang pang-anim na araw ng Kanyang paglikha ng lahat ng bagay. Magpatuloy magbasa “Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa”

Koro ng Ebanghelyo Ika-13 Pagganap

Koro ng Ebanghelyo Ika-13 Pagganap

Bagong Langit at Bagong Lupa | Dula-dulaan sa Entablado “Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap”

Lahat ng Tao’y Nabubuhay sa Liwanag ng Diyos
I
Ngayon, sa tuwa, kabanalan at pagkamatuwid ng Diyos
ay lumalaganap sa sansinukob at dinadakila sa gitna ng lahat ng sangkatauhan.
Siyudad ng kalangita’y tumatawa, sumasayaw kaharian sa lupa.
Sinong di magagalak? Sinong di maluluha? Magpatuloy magbasa “Koro ng Ebanghelyo Ika-13 Pagganap”