Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan

BAA002H-E-神的顯現帶來了新的時代-ZB20190903-TL (1)

Ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala ng Diyos ay malapit na sa pagtatapos, at ang pintuang-daan ng kaharian ay nabuksan na para sa lahat niyaong mga naghahanap ng Kanyang pagpapakita. Minamahal na mga kapatiran, ano pa ang hinihintay ninyo? Ano itong hinahanap ninyo? Kayo ba ay naghihintay sa pagpapakita ng Diyos? Hinahanap ba ninyo ang Kanyang mga yapak? Magpatuloy magbasa “Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan”

Mga Pagbigkas ni Cristo – Kabanata 41

pananalig sa Diyos, patotoo, Mga Pagbigkas ni Cristo,

Mga Pagbigkas ni Cristo – Kabanata 41

Tungkol sa mga problemang lumilitaw sa loob ng iglesia, huwag kayong mapuno ng napakaraming pag-aalinlangan. Kapag ang iglesia ay itinatayo imposibleng maiwasan ang mga pagkakamali, nguni’t huwag kayong mataranta kapag nahaharap kayo sa mga problema; maging kalmado at palagay-ang-loob. Di ba sinabi Ko na sa inyo? Magpatuloy magbasa “Mga Pagbigkas ni Cristo – Kabanata 41”