Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha’y Patuloy na Mabuhay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha’y Patuloy na Mabuhay”

Tagalog Christian Song | “Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha’y Patuloy na Mabuhay”
I
Kinamuhian ng Diyos ang tao,
dahil sila’y sumalungat sa Kanya.
ngunit sa puso Niya, Kanyang pag-aalaga, pagmamalasakit,
at awa sa sangkatauha’y nanatiling di nagbabago. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha’y Patuloy na Mabuhay””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao”

I
Sangkatauha’y nilikha ng Diyos,
nilagay sa lupa’t pinangunahan hanggang kasalukuyan.
Nagsilbi S’yang handog sa kasalanan
at dahil dito niligtas N’ya ang tao.
Sa huli’y dapat pa rin N’yang lupigin,
ipanumbalik sa dating kalagayan ang tao. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao””

Ang Ikalabing-anim na Pahayag

Jesus, karunungan, Liwanag, Mabuhay, Panginoong Jesus

Ang Iglesia ng Makapangyarihang DiyosAng Ikalabing-anim na Pahayag

   Marami Akong gustong sabihin sa tao, napakaraming bagay na kailangan Kong sabihin sa kanya. Ngunit kulang ang kakayahan ng tao na tanggapin ito: Hindi niya kayang unawain nang lubos ang Aking salita ayon sa Aking hinahayag, at isang aspeto lamang ang kanyang nauunawaan ngunit walang nalalaman sa iba. Ngunit hindi Ko pinarusahan ang tao ng kamatayan dahil sa kawalan niya ng kapangyarihan, ni hindi Ako naagrabyado sa kanyang kahinaan. Ginagawa Ko lamang ang Aking trabaho, at nagsasalita gaya ng lagi Kong ginagawa, kahit na hindi nauunawaan ng tao ang Aking kalooban; kapag dumating na ang araw, makikilala Ako ng mga tao sa kaibuturan ng kanilang mga puso, at maaalala nila Ako sa kanilang mga isipan. Magpatuloy magbasa “Ang Ikalabing-anim na Pahayag”

Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX(III)

buhay, Diyos, Ebanghelyo, Jesus, Mabuhay,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX

Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng mga bagay (III)

   Sa loob ng panahong ito, napag-usapan natin ang tungkol sa maraming bagay na may kinalaman sa pagkilala sa Diyos at kailan lang ay napag-usapan natin ang tungkol sa isang bagay na napakahalaga sa paksang ito: Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng mga bagay. Noong huli napag-usapan natin ang tungkol sa ilang aspeto ng kapaligiran para sa kaligtasan na nilikha ng Diyos para sa sangkatauhan, gayundin ang paghahanda ng Diyos ng lahat ng uri ng panustos na kailangan ng mga tao sa kanilang mga buhay. Magpatuloy magbasa “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX(III)”