Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V Ang Kabanalan ng Diyos (II) (Ikalawang Bahagi)

KB069H-每日神話-ZB20200719-TL

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V Ang Kabanalan ng Diyos (II) (Ikalawang Bahagi)

Tinutukso ni Satanas ang Panginoong Jesus

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Hindi ninyo makikita ang Diyos na humahawak ng magkakaparehong pananaw sa mga bagay na mayroon ang tao, at higit pa rito, hindi ninyo Siya makikitang gumagamit ng mga pananaw ng tao, ng kanilang kaalaman, kanilang siyensiya, o kanilang pilosopiya o ang imahinasyon ng tao upang panghawakan ang mga bagay. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V Ang Kabanalan ng Diyos (II) (Ikalawang Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 2/2)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 2/2)

Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 2/2) Paano Lutasin ang Panloloko at Maging Tapat na Tao na Naghahatid ng Kagalakan sa Diyos

Sabi ng Panginoong Jesus, “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo’y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit” (Mateo 18:3).

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 2/2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos (Sipi)

KB001H-B-話在肉身顯現-ZB20200208-TL

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos (Sipi)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang pag-aralan ang ganoong bagay ay hindi mahirap, nguni’t nangangailangan sa bawa’t isa sa atin na alamin ang katotohanang ito: Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng substansya ng Diyos, at Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos (Sipi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad”

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad
I
Ang Diyos ay praktikal na Diyos.
Lahat ng Kanyang gawain, Kanyang bawat salita,
mga katotohanang Kanyang ipinahayag ay praktikal. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang (6) “Makapagtatamo pa ba Tayo ng Buhay Kapag Lumayo Tayo sa Biblia?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang (6) “Makapagtatamo pa ba Tayo ng Buhay Kapag Lumayo Tayo sa Biblia?”

   Clip ng Pelikulang Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia (6) “Makapagtatamo pa ba Tayo ng Buhay Kapag Lumayo Tayo sa Biblia?”

   Ang mga pastor at elder ay kadalasang itinuturo sa mga tao na hindi sila matatawag na mga mananampalataya kapag lumayo sila mula sa Biblia, at na sa pagtangan lang sa Biblia sila magtatamo ng buhay at makakapasok sa kaharian ng langit. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang (6) “Makapagtatamo pa ba Tayo ng Buhay Kapag Lumayo Tayo sa Biblia?””

Tagalog Christian Movie Extract 5 From “Kumawala sa Bitag”: Paano Inililigtas ng Diyos ang Tao mula sa Impluwensya ni Satanas

Tagalog Christian Movie Extract 5 From “Kumawala sa Bitag”: Paano Inililigtas ng Diyos ang Tao mula sa Impluwensya ni Satanas

“Sumailalim sa Paghatol sa mga Huling Araw at Kumawala sa Bitag ni Satanas”

   Sabi sa Biblia, “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios” (1 Pedro 4:17). Sa mga huling araw, ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng katotohanang nagpapadalisay at nagliligtas sa tao at ipinapakita sa atin ang Kanyang matuwid, dakila at di-masusuway na disposisyon. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie Extract 5 From “Kumawala sa Bitag”: Paano Inililigtas ng Diyos ang Tao mula sa Impluwensya ni Satanas”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao

buhay, Cristo, Diyos, katotohanang, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao

Mula ng sandaling isilang kang umiiyak sa mundong ito, sinimulan mo nang gawin ang iyong tungkulin. Ginagampanan mo ang iyong papel ayon sa plano ng Diyos at sa pagtatalaga ng Diyos. Sinimulan mo ang paglalakbay ng buhay. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pagmamahal Kidlat ng Silanganan-Lamang sa Diyos Ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos

katotohanang, Jesus, pag-ibig, Diyos, buhay,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pagmamahal Kidlat ng Silanganan-Lamang sa Diyos Ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos

Ngayon, sa inyong paghanap sa pag-ibig at pagkilala sa Diyos, sa isang banda dapat ninyong tiisin ang hirap at paglilinang, at sa ibang banda, kailangan ninyong magbigay ng kabayaran. Walang leksiyon na mas malalim kaysa sa turo ng maibiging Diyos, at maaaring sabihing ang leksiyong natututunan ng mga tao sa panghabambuhay na paniniwala ay kung paano mahalin ang Diyos. Na ang ibig sabihin, kung naniniwala kayo sa Diyos dapat ninyong mahalin ang Diyos. Kung kayo lamang ay naniniwala sa Diyos ngunit hindi ninyo Siya minamahal, hindi pa nakamtan ang pagkilala sa Diyos, at hindi kailanman nagmahal sa Diyos nang tunay na pagmamahal na mula sa loob ng inyong puso, sa gayon ang inyong paniniwala sa Diyos ay walang saysay; kung, sa inyong paniniwala sa Diyos, hindi ninyo mahal ang Diyos, kayo ay nabubuhay nang walang kabuluhan, at ang inyong buong buhay ay ang pinakamababa sa lahat ng mga buhay. Kung, sa kabuuan ng inyong buong buhay, hindi ninyo kailanman inibig o napasaya ang Diyos, sa gayon ano ang saysay ng inyong pamumuhay? At ano ang saysay ng inyong paniniwala sa Diyos? Hindi ba iyon isang pag-aaksaya nang pagsisikap? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pagmamahal Kidlat ng Silanganan-Lamang sa Diyos Ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos”