Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 3

Diyos, Iglesia, karunungan, Ebanghelyo, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 3

Ang matagumpay na Hari ay nakaupo sa Kanyang maluwalhating trono. Natapos na Niya ang pagtubos at napangunahan na ang lahat ng Kanyang bayan upang magpakita sa kaluwalhatian. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kabanata 3”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Huling Pananalita

 

Biblia, Diyos, Iglesia, karunungan, nagtitiwala,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Huling Pananalita

Bagaman ang mga salitang ito ay hindi ang lahat ng mga pagpapahayag ng Diyos, ang mga iyon ay sapat upang makamit ng mga tao ang mga layunin ng pagkakilala sa Diyos at pagbabago sa disposisyon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Huling Pananalita”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Ikaapat na Pagbigkas

Ebanghelyo, Jesus, karunungan Pag-ibig, Panginoong,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Ikaapat na Pagbigkas

   Dapat magbalik-tanaw sa nakaraan ang lahat ng Aking bayan na naglilingkod sa Aking harapan: Nadungisan ba ng karumihan ang inyong pag-ibig para sa Akin? Dalisay ba at taos-puso ang inyong katapatan sa Akin? Tunay ba ang inyong kaalaman tungkol sa Akin? Gaano ba kalaki ang lugar na Aking hawak sa loob ng inyong mga puso? Napunan Ko ba ang kanilang kabuuan? Gaano ba ang natupad ng Aking mga salita sa loob ninyo? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Ikaapat na Pagbigkas”

Ang Ikalabing-anim na Pahayag

Jesus, karunungan, Liwanag, Mabuhay, Panginoong Jesus

Ang Iglesia ng Makapangyarihang DiyosAng Ikalabing-anim na Pahayag

   Marami Akong gustong sabihin sa tao, napakaraming bagay na kailangan Kong sabihin sa kanya. Ngunit kulang ang kakayahan ng tao na tanggapin ito: Hindi niya kayang unawain nang lubos ang Aking salita ayon sa Aking hinahayag, at isang aspeto lamang ang kanyang nauunawaan ngunit walang nalalaman sa iba. Ngunit hindi Ko pinarusahan ang tao ng kamatayan dahil sa kawalan niya ng kapangyarihan, ni hindi Ako naagrabyado sa kanyang kahinaan. Ginagawa Ko lamang ang Aking trabaho, at nagsasalita gaya ng lagi Kong ginagawa, kahit na hindi nauunawaan ng tao ang Aking kalooban; kapag dumating na ang araw, makikilala Ako ng mga tao sa kaibuturan ng kanilang mga puso, at maaalala nila Ako sa kanilang mga isipan. Magpatuloy magbasa “Ang Ikalabing-anim na Pahayag”

Dapat Ninyong Malaman Kung Paano Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw

Banal na Espiritu, Jesus, karunungan, Diyos, Jehova,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Dapat Ninyong Malaman Kung Paano Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw

   Ang kabuuang gawain sa loob ng anim na libong taon ay unti-unting nagbago kasabay ng panahon. Ang mga pagbabago sa gawaing ito ay naganap ayon sa kalagayan ng buong mundo. Ang gawainsa pamamahala ng Diyos ay nagbago lang nang unti-unti ayon sa pagsulong ng sangkatauhan sa kabuuan; hindi pa ito binalak sa simula ng paglikha. Bago nilikha ang mundo, o matapositong likhain, hindi pa binalak ni Jehova ang unang yugto ng gawain, sa batas; ang pangalawang yugto ng gawain, sa biyaya; o ang pangatlong yugto ng gawain, ang panlulupig, na kung saan Siya ang gagawa muna kasama ang isang kalipunan ng tao–ang ilan ay mga inapo ng Moab, at mula rito lulupigin Niya ang buong sansinukob. Hindi Niya ipinahayag ang mga salitang ito matapos likhain ang mundo; hindi Niya ipinahayag ang mga salitang ito pagkatapos ng Moab, lalo’t higit bago si Lot. Magpatuloy magbasa “Dapat Ninyong Malaman Kung Paano Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw”

Tanging Ang Mga Kilala ang Diyos at Kanyang Mga Gawa Ang Makapagbibigay Kasiyahan sa Diyos

Jesus,Diyos, katotohanan, Buhay, karunungan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang DiyosTanging Ang Mga Kilala ang Diyos at Kanyang Mga Gawa Ang Makapagbibigay Kasiyahan sa Diyos

   Ang gawang pagkakatawang-tao ng Diyos ay may dalawang bahagi. Nang una Siyang naging laman, di Siya pinaniwalaan ni kinilala ng mga tao, anupat ipinako si Hesus sa krus. Sa pangalawang pagkakataon din, di pa rin naniwala sa Kanya o kinilala man lang Siya, at minsan pang ipinako si Kristo sa krus. Hindi ba’t ang tao ay kaaway ng Diyos? Magpatuloy magbasa “Tanging Ang Mga Kilala ang Diyos at Kanyang Mga Gawa Ang Makapagbibigay Kasiyahan sa Diyos”