Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Salita sa Diyos – “Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita” (Unang bahagi)

KB001H-B-話在肉身顯現-ZB20200208-TL

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Salita sa Diyos | “Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita” (Unang bahagi)

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa Kapanahunan ng Kaharian, ginagamit ng Diyos ang salita upang ihatid ang isang bagong kapanahunan, upang baguhin ang paraan ng Kanyang gawain, at upang gawin ang gawain para sa buong kapanahunan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Salita sa Diyos – “Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita” (Unang bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos- Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas?

Biyaya, katotohanan, Pedro, Kapanahunan, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas?

VI. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao ang Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Kaibhan sa pagitan ng Maligtas sa Kapanahunan ng Biyaya at ng Pagliligtas sa Kapanahunan ng Kaharian

1. Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos- Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit tinatawag ang Diyos sa iba’t ibang pangalan sa iba’t ibang kapanahunan? Ano ang mga kahalagahan ng mga pangalan ng Diyos?

Biyaya, Diyos, Jehova, Jesus, Kapanahunan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit tinatawag ang Diyos sa iba’t ibang pangalan sa iba’t ibang kapanahunan? Ano ang mga kahalagahan ng mga pangalan ng Diyos?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

    Nararapat mong malaman na ang Diyos sa simula ay walang pangalan. Gumamit lang Siya ng isa o dalawa, o maraming pangalan dahil mayroon Siyang gawaing kailangang isagawa at pamahalaan ang sangkatauhan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bakit tinatawag ang Diyos sa iba’t ibang pangalan sa iba’t ibang kapanahunan? Ano ang mga kahalagahan ng mga pangalan ng Diyos?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Relasyon ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos.

Kapanahunan, Diyos, Jehovah, Jesus, biyaya,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Ang Relasyon ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos

 II. Kailangang Magpatotoo ang Isang Tao sa Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Pagliligtas ng Diyos sa Sangkatauhan
3. Ang Relasyon ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos.

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

   Mula sa gawain ni Jehovah hanggang sa iyong gawain ni Jesus , at mula sa gawain ni Jesus hanggang sa iyong kasalukuyang yugto, ang tatlong yugtong ito ay sumasaklaw sa kabuuang lawak ng pamamahala ng Diyos, at ang lahat ay gawain ng isang Espiritu. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Relasyon ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos.”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pag-alam sa Layunin at Kahalagahan ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos

Biyaya, Jehova, Diyos, Kaharian, Kapanahunan

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pag-alam sa Layunin at Kahalagahan ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos

   II. Kailangang Magpatotoo ang Isang Tao sa Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Pagliligtas ng Diyos sa Sangkatauhan

   2. Pag-alam sa Layunin at Kahalagahan ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos.

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

   Ang gawain na ginawa ni Jehova sa mga Israelita ay itinatag sa gitna ng sangkatauhan ang lugar na pinagmulan ng Diyos, na siya ring banal na lugar kung saan Siya naroon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pag-alam sa Layunin at Kahalagahan ng Bawat Isa sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Alamin ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

 

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Alamin ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

   II. Kailangang Magpatotoo ang Isang Tao sa Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Pagliligtas ng Diyos sa Sangkatauhan

   1. Alamin ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan.

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

   Ang kabuuan ng Aking plano sa pamamahala, isang plano na sumasaklaw ng anim na libong taon, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan sa pasimula; ang Kapanahunan ng Biyaya (na tinatawag ding Kapanahunan ng Pagtubos); at ang Kapanahunan ng Kaharian sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Alamin ang layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan”