Sa Pang-apat na Araw, ang mga Panahon, mga Araw, at mga Taon ng Sangkatauhan ay Sumasapit Habang Muling Iniuunat ng Diyos ang Kanyang Awtoridad

Pang-apat na Araw, mga Araw, Araw, Diyos ang Awtoridad, Diyos,

Sa Pang-apat na Araw, ang mga Panahon, mga Araw, at mga Taon ng Sangkatauhan ay Sumasapit Habang Muling Iniuunat ng Diyos ang Kanyang Awtoridad

Ginamit ng Lumikha ang Kanyang mga salita para tuparin ang Kanyang plano, at sa paraang ito, pinalipas Niya ang mga unang tatlong araw ng Kanyang plano. Sa loob ng tatlong araw na ito, hindi nakitang naging abala ang Diyos, o pinapagod ang Kanyang sarili; bagkus, pinalipas Niya ang kamangha-manghang unang tatlong araw ng Kanyang plano, at nakamit ang dakilang pagbalikat ng radikal na pagbabagong-anyo sa mundo. Magpatuloy magbasa “Sa Pang-apat na Araw, ang mga Panahon, mga Araw, at mga Taon ng Sangkatauhan ay Sumasapit Habang Muling Iniuunat ng Diyos ang Kanyang Awtoridad”

Pananampalataya at Buhay – Mahahalagang Punto sa Pagbabasa ng Biblia Upang Matamo ng Paggabay ng Banal na Espiritu

ebanghelyo, Biblia, katotohanan,

Mahahalagang Punto sa Pagbabasa ng Biblia Upang Matamo ng Paggabay ng Banal na Espiritu

Ni: Xiao Xiao, Pransya

Ang pagbabasa ng Biblia ay isang pang-araw-araw na pangangailangan para sa mga Kristiyano, at lubos din itong kailangan sa landas upang kamtin ang katotohanan at limago sa ating mga espiritwal na buhay. Sinabi ng Panginoong Jesus“Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Dios” (Mateo 4:4). Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Mahahalagang Punto sa Pagbabasa ng Biblia Upang Matamo ng Paggabay ng Banal na Espiritu”

Pananampalataya at Buhay – Paraan Upang Dinggin ng Diyos ang Ating Panalangin sa Araw-araw

Panalangin, kaligtasan, katotohanan, Ebanghelyo,

Paraan Upang Dinggin ng Diyos ang Ating Panalangin sa Araw-araw

Gawa ni Guoshi

Mga kapatid:

Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon! Ngayong araw, ang ating paksa sa pagbabahagi ay ” ang tatlong problemang dapat nating lutasin sa panalangin.”Gabayan nawa ng Panginoon ang ating pagbabahagi. Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Paraan Upang Dinggin ng Diyos ang Ating Panalangin sa Araw-araw”

Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos – Ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

katotohanan, Salita ng Diyos, nilikha ng Diyos, kalooban ng Diyos,

Ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Ang Aking buong plano ng pamamahala, ang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan sa simula; ang Kapanahunan ng Biyaya (na siya ring Kapanahunan ng Pagtubos); at ang Kapanahunan ng Kaharian sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos – Ang mga layunin ng tatlong yugto ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan”

Pananampalataya at Buhay – Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (I)

ng katotohanan, kalooban ng Diyos, Ebanghelyo, katotohanan,

Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (I)

Xiaoxue, Malaysia

Mayroon akong dalawang anak na lalaki na isang taon ang pagitan. Upang palakihin sila nang edukado, may magandang modo, mabubuting tao na makakayanang tumayo sa kanilang sariling mga paa sa lipunan at magtagumpay, nang sila ay dalawang taong gulang pa lamang, kinausap ko ang aking asawa tungkol sa paghahanap ng kindergarten na may magandang reputasyon. Magpatuloy magbasa “Pananampalataya at Buhay – Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (I)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Ang mga Tumatanggap lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang mga Tumatanggap lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos

Tagalog Christian Song | “Ang mga Tumatanggap lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos”

Kung sa’n may pagpapakita ng Diyos,
may pagpapahayag ng katotohanan at ang tinig ng Diyos.
Ang mga tumatanggap lang ng katotohanan
ang makakarinig ng tinig ng Diyos
at makakasaksi sa Kanyang pagpapakita. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Ang mga Tumatanggap lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kailangang makilala ng isang tao ang kaibhan sa pagitan ng daan tungo sa pagsisisi sa Kapanahunan ng Biyaya at ng daan tungo sa buhay na walang hanggan sa mga huling araw

Jesus, Ebanghelyo, kalooban ng Diyos, panalangin, kaligtasan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kailangang makilala ng isang tao ang kaibhan sa pagitan ng daan tungo sa pagsisisi sa Kapanahunan ng Biyaya at ng daan tungo sa buhay na walang hanggan sa mga huling araw

VII. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao na ang Inihahatid Lamang ng Cristo ng mga Huling Araw ang Daan tungo sa Buhay na Walang Hanggan

3. Kailangang makilala ng isang tao ang kaibhan sa pagitan ng daan tungo sa pagsisisi sa Kapanahunan ng Biyaya at ng daan tungo sa buhay na walang hanggan sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kailangang makilala ng isang tao ang kaibhan sa pagitan ng daan tungo sa pagsisisi sa Kapanahunan ng Biyaya at ng daan tungo sa buhay na walang hanggan sa mga huling araw”