Gospel Choir Song | Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1

Narinig na ang nakakaantig na awit ng kaharian, na ipinababatid ang pagdating ng Diyos sa piling ng mga tao sa buong sansinukob! Dumating na ang kaharian ng Diyos! Nagbubunyi ang lahat ng tao, nagagalak ang lahat ng bagay! Magpatuloy magbasa “Gospel Choir Song | Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1”

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 83

Ebanghelyo, Kaharian, relihiyon

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 83

Hindi ninyo alam na Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat; hindi ninyo alam na ang lahat ng usapin at mga bagay ay nasa ilalim ng Aking pagkontrol! Ano ang ibig sabihin ng ang lahat ng bagay ay nilikha at kinumpleto Ko? Ang mga pagpapala o kasawiampalad ng bawat tao ay nakasalalay lahat sa Aking pagtupad, sa Aking mga pagkilos. Ano ang magagawa ng tao? Magpatuloy magbasa “Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 83”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Large-scale Gospel Choir – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Tagalog Christian Song

Large-scale Gospel Choir – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Tagalog Christian Song

Narinig na ang nakakaantig na awit ng kaharian, na ipinababatid ang pagdating ng Diyos sa piling ng mga tao sa buong sansinukob! Dumating na ang kaharian ng Diyos! Nagbubunyi ang lahat ng tao, nagagalak ang lahat ng bagay! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Large-scale Gospel Choir – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Tagalog Christian Song”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo | Pinahabang Preview

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo | Pinahabang Preview

Narinig na ang nakakaantig na awit ng kaharian, na ipinababatid ang pagdating ng Diyos sa piling ng mga tao sa buong sansinukob! Dumating na ang kaharian ng Diyos! Nagbubunyi ang lahat ng tao, nagagalak ang lahat ng bagay! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo | Pinahabang Preview”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 2/2)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 2/2)

Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 2/2) Paano Lutasin ang Panloloko at Maging Tapat na Tao na Naghahatid ng Kagalakan sa Diyos

Sabi ng Panginoong Jesus, “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo’y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit” (Mateo 18:3).

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit” (Clips 2/2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Pagbasa ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos

KB001H-B-話在肉身顯現-ZB20200208-TL

Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nanghuhula Na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob (Sipi)

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Pagbasa ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Song “Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Song “Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian”

Tagalog Christian Song 2019 | “Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian
I
Sa panahong ito, matutupad ng Diyos sa inyo:
na lahat isinasagawa ang katotohanan N’ya,
na ang lahat ay isasabuhay ang Kanyang salita
at iibigin Siya sa kanilang mga puso. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Song “Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian””

“Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita” | Sipi 28

“Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita” | Sipi 28

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa Kapanahunan ng Kaharian, ginagamit ng Diyos ang salita upang ihatid ang isang bagong kapanahunan, upang baguhin ang paraan ng Kanyang gawain, at upang gawin ang gawain para sa buong kapanahunan. Magpatuloy magbasa ““Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita” | Sipi 28″

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas?

buhay, Jesus, Kaharian, Katotohanan, patotoo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas?

VI. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao ang Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Kaibhan sa pagitan ng Maligtas sa Kapanahunan ng Biyaya at ng Pagliligtas sa Kapanahunan ng Kaharian

2. Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas?”