Tagalog Christian Movie – “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 1/2)

Tagalog Christian Movie – “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 1/2)

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie – “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 1/2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit”

Sabi ng Panginoong Jesus, “Truly I say to you, Except you be converted, and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven” (Matthew 18:3). Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie Trailer | “Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit””