Gospel Choir Song | Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1

Narinig na ang nakakaantig na awit ng kaharian, na ipinababatid ang pagdating ng Diyos sa piling ng mga tao sa buong sansinukob! Dumating na ang kaharian ng Diyos! Nagbubunyi ang lahat ng tao, nagagalak ang lahat ng bagay! Magpatuloy magbasa “Gospel Choir Song | Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Large-scale Gospel Choir – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Tagalog Christian Song

Large-scale Gospel Choir – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Tagalog Christian Song

Narinig na ang nakakaantig na awit ng kaharian, na ipinababatid ang pagdating ng Diyos sa piling ng mga tao sa buong sansinukob! Dumating na ang kaharian ng Diyos! Nagbubunyi ang lahat ng tao, nagagalak ang lahat ng bagay! Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Large-scale Gospel Choir – “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Tagalog Christian Song”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Kaligtasan” | Have You Truly Been Saved? (Tagalog Dubbed)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Kaligtasan” | Have You Truly Been Saved? (Tagalog Dubbed)

   Ano ang kaligtasan? Iniisip ng mga nananalig sa Panginoong Jesus na kung taos-puso silang magdarasal sa Panginoon, magtatapat ng kanilang mga kasalanan, at magsisisi, mapapatawad ang kanilang mga kasalanan, at pagkakalooban sila ng kaligtasan, at pagdating ng Panginoon, diretso silang iaakyat sa kaharian ng langit. Pero gayon ba talaga kasimple ang kaligtasan? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Kaligtasan” | Have You Truly Been Saved? (Tagalog Dubbed)”