Ang Patotoo ng isang Cristiano – Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho

pag-asa, Cristo, Jehova, Ebanghelyo, pananampalataya,

Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho

Ni Liang Xin

Sa lipunan ngayon, may iba’t ibang uri ng malalaking negosyo at tila hindi mabilang ang oportunidad para makapagtrabaho. Ngunit sa paglipas ng mga taon, wala nang halaga ang mga nakapagtapos ng kolehiyo. Punung-puno na ang merkado ng mga kuwalipikadong kandidato upang magkaroon ng trabaho na hindi ka na makahanap pa ng lugar. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Isang Naiibang Karanasan ng Paghahanap ng Trabaho”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Clip ng Pelikulang (4) “Talaga Bang Kinasihan ng Diyos ang Buong Biblia?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Clip ng Pelikulang (4) “Talaga Bang Kinasihan ng Diyos ang Buong Biblia?”

Halos lahat ng tao sa mga relihiyon ay naniniwala na “ang buong kasulatan ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos,” at lahat ng nasa Biblia ay salita ng Diyos. Umaayon ba sa mga tunay na pangyayari ang ganitong klaseng pahayag? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Clip ng Pelikulang (4) “Talaga Bang Kinasihan ng Diyos ang Buong Biblia?””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (4)

Biblia, Biyaya, Ebanghelyo, Jesus, Jehova,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (4)

Maraming tao ang naniniwala na ang pag-unawa at kakayahang magpakahulugan sa Biblia ay tulad ng pagkasumpong sa totoong landas—ngunit sa katunayan, ganoon ba talaga kasimple ang mga bagay-bagay? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (4)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (2)

Biblia, Jehova, Jesus, buhay, katotohanan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (2)

Ang Biblia ay tinatawag din na Luma at Bagong Tipan. Alam ba ninyo kung ano ang tinutukoy ng “tipan”? Ang “tipan” sa “Lumang Tipan” ay mula sa kasunduan ni Jehova sa bayan ng Israel nang patayin Niya ang mga taga-Ehipto at iniligtas ang mga Israelita mula sa Faraon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Makapangyarihang Diyos ay ang Nagbalik na Panginoong Jesus

Jehova, Jesus, biyaya, katotohanan, Panginoong Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Makapangyarihang Diyos ay ang Nagbalik na Panginoong Jesus

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Matapos ang gawain ni Jehova, si Jesus ay naging katawang-tao upang gawin ang Kanyang gawain sa kalagitnaan ng mga tao. Ang Kanyang gawain ay hindi isinakatuparan nang hiwalay, subali’t itinatag sa ibabaw ng gawain ni Jehova. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Makapangyarihang Diyos ay ang Nagbalik na Panginoong Jesus”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Makapangyarihang Diyos ang Nag-iisang Totoong Diyos na Namumuno sa Lahat ng Bagay

buhay, Ebanghelyo, Jehova, Salita ng Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Makapangyarihang Diyos ang Nag-iisang Totoong Diyos na Namumuno sa Lahat ng Bagay

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Lahat ng bagay sa mundong ito ay mabilis na nagbabago kasabay ng mga iniisip ng Makapangyarihan sa lahat at habang Siya’y nakamasid. Biglang dumarating ang mga bagay na kailanma’y hindi pa naririnig ng sangkatauhan, samantalang hindi nila alam na ang mga bagay na matagal na nilang taglay ay unti-unting naglalaho. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Makapangyarihang Diyos ang Nag-iisang Totoong Diyos na Namumuno sa Lahat ng Bagay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa

Panginoon, tinig, pag-asa, pag-ibig, tinig,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa

Kayong lahat ay personal na nakasaksi sa gawaing nagawa Ko sa kalagitnaan ninyo, kayo mismo ang nakarinig sa mga salitang Aking winika, at nalalaman ninyo ang Aking saloobin tungo sa inyo, kaya dapat ay nalalaman ninyo kung bakit Ko ginagawa ang gawaing ito sa inyo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Kapag ang Mga Dahong Nalalaglag ay Bumalik sa Mga Ugat nito Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas

 

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas

Ni Hu Yang, France

Noong Mayo 2018, masuwerte akong na rinig ang huling pamamahayag ng ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos. Sa pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at sa pakikinig sa pagbabahagi ng mga kapatid, nalaman ko ang katotohanan ng pagtitiwali sa sangkatauhan ni Satanas, anim-na-libong taong plano ng pamamahala ng Diyos upang maligtas ang sangkatauhan at ang layunin ng Diyos sa tatlong yugto ng gawain. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Trailer ng Kristiyanong Dokumentaryo “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Paglalabas ng Kautusan

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Trailer ng Kristiyanong Dokumentaryo “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Paglalabas ng Kautusan

Trailer ng Kristiyanong Dokumentaryo “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Paglalabas ng Kautusan

Ang mga utos at kautusang inilabas ng Diyos na si Jehova sa mga Israelita ay hindi lang nagkaroon ng malaking epekto sa batas ng tao, kundi gumanap din ng mahalagang papel sa pagtatatag at pagbubuo ng moral na sibilisasyon at mga demokratikong institusyon sa mga lipunan ng tao. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Trailer ng Kristiyanong Dokumentaryo “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Paglalabas ng Kautusan”