Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-sang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos ay Tahimik na Nagbibigay sa Lahat”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-sang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos ay Tahimik na Nagbibigay sa Lahat”

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Ang Diyos ay Tahimik na Nagbibigay sa Lahat
I
Ang Diyos ay nagbibigay ng
mga pangangailangan ng lahat ng tao,
sa bawat lugar, sa lahat ng oras. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-sang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos ay Tahimik na Nagbibigay sa Lahat””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin”

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin
I
Ang Diyos ay praktikal sa puso ng mga tao,
kapag Siya’y nasa lupa.
Sa langit,
ang Diyos ang Tagapamahala ng lahat ng mga nilalang. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan”

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan
I
Sa malawak na mundo na nagbago
nang ‘di mabilang na beses mula pa noon,
walang sinuman ang nangunguna at gumagabay sa tao,
walang sinuman kundi Siya na namamahala sa lahat. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila”

Panimula

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila

I

Galit ang Diyos dahil ang mga bagay na di matuwid

ay nandito upang guluhin ang sangkatauhan,

at ang kadiliman at kasamaa’y umiiral,

gaya ng mga bagay na nagtataboy sa katotohanan,

at may mga bagay na laban sa kabutihan.

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Music Video 2018 | Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Music Video 2018 | Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan

Panimula

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan

I

Yaong tumatayong matatag sa huling paglilinis ng Diyos

sa pamamagitan ng pagkastigo at paghatol

ay makakapasok sa huling pahinga.

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tagalog Christian Music Video 2018 | Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan”

Panimula
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan”

I

Ang tao’y naglakad kasama ang D’yos sa paglipas ng mga taon,

ngunit di alam ng tao na hawak ng

Diyos ang tadhana ng lahat ng bagay. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Kahulugan ng Dasal” (Tagalog songs)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Kahulugan ng Dasal” (Tagalog songs)

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Kahulugan ng Dasal” (Tagalog songs)
I
Ang panalangin ay isa sa mga paraan
kung paano nakikipagtulungan ang tao sa Diyos,
upang tumawag sa Kanyang Espiritu at maantig ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Kahulugan ng Dasal” (Tagalog songs)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Awit Ng Mga Mananagumpay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Awit Ng Mga Mananagumpay”

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Awit Ng Mga Mananagumpay

I
Ang kaharia’y lumalago dito sa mundo.
Ito’y nabubuo sa tao. Lumalago sa tao.
Walang puwersang sisira sa kaharian ng Diyos.
Lumalakad ang Diyos
at namumuhay kasama ng Kanyang bayan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Awit Ng Mga Mananagumpay””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos”

Panimula

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos

Bilang mga kasapi ng sangkatauhan at mga Kristiyanong tapat,

pananagutan at obligasyon nating lahat

na ialay ang ating katawa’t isipan

sa katuparan ng utos ng Diyos,

dahil buong pagkatao nati’y nagmula sa Diyos,

at umiiral salamat sa kapangyarihan ng Diyos.

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos””