Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos
I
Kung hindi mo kayang sundan ang liwanag ngayon,
kung gayon may agwat sa pagitan mo at ng Diyos,
ang ugnayang iyon ay maaaring naputol na,
ikaw ay walang normal na espirituwal na buhay. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos”