Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-New Tagalog Christian Crosstalk | “Pagtakas sa Hawla” | A Christian’s Testimony of Faith

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-New Tagalog Christian Crosstalk | “Pagtakas sa Hawla” | A Christian’s Testimony of Faith

Panimula
New Tagalog Christian Crosstalk | “Pagtakas sa Hawla” | A Christian’s Testimony of Faith

   Ang crosstalk na Pagtakas sa Hawla ay isang kwento tungkol sa kung paano pinahirapan at isang buwang ikinulong ang Kristiyanong si Xiaolan sa kanyang tahanan ng kanyang ama na isang opisyal ng Partido Komunista, kung saan hindi niya nagampanan ang buhay-iglesia, at ang kanyang karanasan ng pagtakas sa kanyang tahanan at paglayo. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-New Tagalog Christian Crosstalk | “Pagtakas sa Hawla” | A Christian’s Testimony of Faith”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Crosstalk – “Ang Hiwaga ng Pangalan ng Diyos” (Tagalog Gospel Video)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Crosstalk – “Ang Hiwaga ng Pangalan ng Diyos” (Tagalog Gospel Video)

Panimula
Tagalog Crosstalk – “Ang Hiwaga ng Pangalan ng Diyos”

   Sa loob ng dalawang libong taon, palaging nagdarasal at nananawagan ang mga Kristiyano sa pangalan ng Panginoong Jesus, nananalig na ang pangalan ng Diyos ay palaging magiging Jesus. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Crosstalk – “Ang Hiwaga ng Pangalan ng Diyos” (Tagalog Gospel Video)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Crosstalk | “Serbisyo sa Pagmamanman” | Ripping Off the Mask of China’s “Religious Freedom”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Crosstalk | “Serbisyo sa Pagmamanman” | Ripping Off the Mask of China’s “Religious Freedom”

Panimula
Tagalog Crosstalk | “Serbisyo sa Pagmamanman” | Ripping Off the Mask of China’s “Religious Freedom”

   Sa China, kung saan ang CCP ang mayhawak ng lahat ng kapangyarihan sa pulitika, ang malupit na pang-uusig sa mga Kristiyano ay nangyayari araw-araw. Para mawala ang paniniwala sa relihiyon, ang CCP ay mayroon pang “tracking service” para sa mga Kristiyano. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Crosstalk | “Serbisyo sa Pagmamanman” | Ripping Off the Mask of China’s “Religious Freedom””