Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 2/2)

Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 2/2)

Sabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie | “Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy” (Clip 2/2)”

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 83

Ebanghelyo, Kaharian, relihiyon

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 83

Hindi ninyo alam na Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat; hindi ninyo alam na ang lahat ng usapin at mga bagay ay nasa ilalim ng Aking pagkontrol! Ano ang ibig sabihin ng ang lahat ng bagay ay nilikha at kinumpleto Ko? Ang mga pagpapala o kasawiampalad ng bawat tao ay nakasalalay lahat sa Aking pagtupad, sa Aking mga pagkilos. Ano ang magagawa ng tao? Magpatuloy magbasa “Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Kabanata 83”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (4)

Biblia, Biyaya, Ebanghelyo, Jesus, Jehova,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (4)

Maraming tao ang naniniwala na ang pag-unawa at kakayahang magpakahulugan sa Biblia ay tulad ng pagkasumpong sa totoong landas—ngunit sa katunayan, ganoon ba talaga kasimple ang mga bagay-bagay? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (4)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (1) 

Biblia, Biyaya, Cristo, Panginoong Jesus, relihiyon,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (1) 

Paano dapat pag-aralan ang Biblia tungkol sa paniniwala sa Diyos? Ito ay isang tanong ng prinsipyo. Bakit natin pinag-uusapan ang tanong na ito? Dahil sa hinaharap ay ipalalaganap mo ang ebanghelyo at palalawakin ang gawain ng Kapanahunan ng Kaharian, at hindi sapat na pag-usapan lamang ang gawain ng Diyos ngayon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Tungkol sa Biblia (1) “

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Kaligtasan ay Maaari Lamang Makamtan sa Pamamagitan ng Pananalig sa Makapangyarihang Diyos

Jesus, biyaya, katotohanan, buhay, pagkakatawang-tao ng Diyos,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Kaligtasan ay Maaari Lamang Makamtan sa Pamamagitan ng Pananalig sa Makapangyarihang Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Nang si Jesus ay naparito sa mundo ng tao, dinala Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan. Sa panahon ng mga huling araw, ang Diyos ay muling naging katawang-tao, at nang Siya’y naging katawang-tao sa panahong ito, tinapos Niya ang Kapanahunan ng Biyaya at dinala ang Kapanahunan ng Kaharian. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Kaligtasan ay Maaari Lamang Makamtan sa Pamamagitan ng Pananalig sa Makapangyarihang Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Makapangyarihang Diyos ay ang Nagbalik na Panginoong Jesus

Jehova, Jesus, biyaya, katotohanan, Panginoong Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Makapangyarihang Diyos ay ang Nagbalik na Panginoong Jesus

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Matapos ang gawain ni Jehova, si Jesus ay naging katawang-tao upang gawin ang Kanyang gawain sa kalagitnaan ng mga tao. Ang Kanyang gawain ay hindi isinakatuparan nang hiwalay, subali’t itinatag sa ibabaw ng gawain ni Jehova. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Makapangyarihang Diyos ay ang Nagbalik na Panginoong Jesus”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Dapat Ninyong Maunawaan ang Gawain; Huwag Sumunod Nang Nalilito!

biyaya, buhay, Jesus, Biblia, relihiyon,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Dapat Ninyong Maunawaan ang Gawain; Huwag Sumunod Nang Nalilito!

Sa kasalukuyan maraming tao ang naniniwala sa isang paraang lito. Ang inyong pagiging mausisa ay napakatindi, ang inyong pagnanasa na habulin ang mga biyaya ay napakatindi, at ang inyong pagnanasa na habulin ang buhay ay napakakaunti. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Dapat Ninyong Maunawaan ang Gawain; Huwag Sumunod Nang Nalilito!”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Katolikong Paniniwala: Sinalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

Panginoon, Biyaya, Ebanghelyo, katotohanan, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Katolikong Paniniwala: Sinalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

Ni Amy, USA

Mga Nilalaman

Pagkawasak ng Iglesia, Kahinaan at Kalituhan

Nilulutas ang Kanyang Kalituhan at Sinasalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Paggambala ni Satanas, Paglubog sa mga Pagdududa

Nakikita ang Panlilinlang at Pinag-iibayo ang Kanyang Paninindigan

Pagpapatunay sa Totoong Diyos at Maramdaman ang Biyaya ng Diyos Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Katolikong Paniniwala: Sinalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagkatapos Kong Makinig Gamit Ang Aking Puso, Tinanggap Ko Ang Pagbabalik ng Panginoon

Panginoong Jesus, Iglesia, Biyaya, buhay, pag-ibig,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagkatapos Kong Makinig Gamit Ang Aking Puso, Tinanggap Ko Ang Pagbabalik ng Panginoon

Max Estados Unidos

Noong 1994, ipinanganak ako sa Estados Unidos. Parehong Tsino ang mga magulang ko. Ang nanay ko ay klasikong halimbawa ng isang matagumpay na babaeng may karera. Nakapag-iisip siya para sa sarili at napakahusay niya. Mahal na mahal ko ang nanay ko. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagkatapos Kong Makinig Gamit Ang Aking Puso, Tinanggap Ko Ang Pagbabalik ng Panginoon”