Tagalog Christian Songs with Lyrics | Ituring nang Wasto ang Bibliya

Tagalog Christian Songs with Lyrics | Ituring nang Wasto ang Bibliya

 

Sinusundan ng Bibliya’ng kasaysayan ng tao.

Tinuturing nila ‘tong Diyos hanggang sa puntong:

Ipinapalit sa Diyos ang Bibliya sa mga huling araw.

Kinapopootan ito ng Diyos.

Sa libreng oras Niya, kailangang linawin Niya

ang kuwento at pinagmulan ng Bibliya.

Kundi ito’y papalit sa Diyos sa puso ng tao,

gamit ito’y isusumpa’t susukatin ang Diyos.

Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Songs with Lyrics | Ituring nang Wasto ang Bibliya”

Mga panalangin sa araw-araw|Nauunawaan Mo Ba ang 4 na Prinsipyo ng Epektibong Panalangin?

panalangin, Bibliya, Ebanghelyo, pananampalataya,

Nauunawaan Mo Ba ang 4 na Prinsipyo ng Epektibong Panalangin?

Ni Yang Yang, China

Mga kapatid, alam natin na ang pananalangin sa Diyos ang pinakadirektang paraan ng mga Kristiyano upang makipag-usap sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit, maliban sa mula umaga hanggang gabing panalangin, nananalangin din tayo sa iba pang mga panahon tulad ng kapag nagbabasa ng Bibliya, kapag nasa mga pagtitipon, kapag nag-oobserba ng Sabbath, o kapag humaharap sa mga kahirapan. Magpatuloy magbasa “Mga panalangin sa araw-araw|Nauunawaan Mo Ba ang 4 na Prinsipyo ng Epektibong Panalangin?”

Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

biyaya ng Diyos, Bibliya, relasyon sa Diyos, pananampalataya, Pedro,

Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Ni Xiang Yang

Isang araw, nagbasa ako ng pabula. Mayroong isang magsasakang umasang hindi maaapektuhan ng masamang lagay ng panahon ang kanyang trigo habang tumutubo ito, at sa halip ay tumubo ito nang mataas at matatag sa banayad na amihan at sikat ng araw. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos”

Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Sino Siya na Nagbalik”

Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Sino Siya na Nagbalik”

Narito tayo ngayon sa huling yugto ng mga huling araw at natupad na lahat ng hula hinggil sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil sinasabi ng mga hula sa Biblia na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga huwad na Cristo, samakatuwid, maraming tao ang nagsara ng kanilang mga pinto at nagkulong. Magpatuloy magbasa “Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Sino Siya na Nagbalik””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Gawain ng Diyos, Ang Katangian ng Diyos, at Ang Diyos Mismo I(4)

Bibliya, Iglesia, Diyos, pag-ibig, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Gawain ng Diyos, Ang Katangian ng Diyos, at Ang Diyos Mismo I(4)

3. Ginawa ng Diyos ang Bahaghari bilang isang Palatandaan ng Kanyang Tipan sa Tao

   (Gen 9:11-13) At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo; ni hindi ko na lilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha; ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. At sinabi ng Dios, Ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawa’t kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon: Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap, at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Gawain ng Diyos, Ang Katangian ng Diyos, at Ang Diyos Mismo I(4)”