Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Bible Movie | “Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono” (Christian movie trailer)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Bible Movie | “Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono” (Christian movie trailer)

Panimula
Tagalog Bible Movie | “Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono” (Christian movie trailer)

   Si Tao Wei ay isang mangangaral mula sa isang bahay-iglesia. Habang nagiging mas malungkot ang kanyang iglesia araw-araw, naging hindi aktibo at nanghina ang espiritu ng lahat ng kanyang tagasunod, at ngayon dumilim ang kanyang sariling espiritu. Hindi na niya maramdaman ang presensiya ng Panginoon, at nalito si Tao Wei, hindi alam ang gagawin. Paano nawala ng mundo ng relihiyon ang gawain ng Banal na Espiritu? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Bible Movie | “Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono” (Christian movie trailer)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Katotohanan ba ay Kayang Katawanin ng mga Salitang Winika ng Tao na Nakaayon sa Katotohanan?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Katotohanan ba ay Kayang Katawanin ng mga Salitang Winika ng Tao na Nakaayon sa Katotohanan?

Nanganganib na Pagdala | “Ang Katotohanan ba ay Kayang Katawanin ng mga Salitang Winika ng Tao na Nakaayon sa Katotohanan?” (Mga Movie Clip)

Ang Diyos ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Tanging Diyos lang ang nagtataglay ng sangkap ng katotohanan. Ang Diyos Mismo ang katotohanan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Katotohanan ba ay Kayang Katawanin ng mga Salitang Winika ng Tao na Nakaayon sa Katotohanan?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – “Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – “Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos” 

 Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa iyong paniniwala sa Diyos, paano mo Siya makikilala? Dapat mong makilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga salita at mga gawain ng Diyos sa ngayon, nang walang paglihis o kamalian, at bago ang lahat ng iyan, dapat mong malaman ang gawain ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – “Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Bible Movie | “Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono” | God Is the Life Supply for Me

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Bible Movie | “Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono” | God Is the Life Supply for Me

Panimula
Tagalog Bible Movie | “Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono” | God Is the Life Supply for Me

   Si Tao Wei ay isang mangangaral mula sa isang bahay-iglesia. Habang nagiging mas malungkot ang kanyang iglesia araw-araw, naging hindi aktibo at nanghina ang espiritu ng lahat ng kanyang tagasunod, at ngayon dumilim ang kanyang sariling espiritu. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Bible Movie | “Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono” | God Is the Life Supply for Me”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (2)

Jesus, mananampalataya, Diyos, Banal na Espiritu, buhay,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (2)

   Sa panahong iyon, nang si Jesus ay gumawa sa Judea, gumawa Siya nang lantaran, ngunit ngayon, gumagawa Ako at nagsasalita sa inyo nang lihim. Ganap na hindi ito alam ng mga hindi mananampalataya. Ang Aking gawain sa inyo ay hiwalay sa iba. Ang mga salitang ito, ang mga pagkastigong ito at mga paghatol, ay hayag lamang sa inyong lahat at wala nang iba. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod”

KB001H-B-話在肉身顯現-ZB20200208-TL

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod”

Panimula
Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod”

   Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa ngayon, pormal na gagawing perpekto ng Diyos yaong mga walang relihiyosong paniwala, na handang isantabi ang kanilang dating mga sarili, at sumusunod sa Diyos sa matapat na paraan, at Kanyang gagawing perpekto yaong mga nananabik sa salita ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Pagbabasa ng mga Salita ng Diyos | “Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pananaw ng Gawain ng Diyos (3)

Banal na Espiritu, Diyos, Espiritu, Jehova, Jesus,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pananaw ng Gawain ng Diyos (3)

Ang unang pagkakataon na naging tao ang Diyos ay sa pamamagitan ng paglilihi ng Banal na Espiritu, at ito ay may kaugnayan sa gawain na nilayon Niyang gawin. Ang pangalan ni Jesus ang nagtanda ng pagsisimula ng Kapanahunan ng Biyaya. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Pananaw ng Gawain ng Diyos (3)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Mga Utos ng Bagong Kapanahunan

Banal na Espiritu, Diyos, Iglesia, Jesus, paniniwala,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Mga Utos ng Bagong Kapanahunan

Nasabihan na kayo na sangkapan ang inyong sarili ng salita ng Diyos, na hindi alintana kung ano ang inaayos para sa inyo, ang lahat ay binabalangkas ng sariling kamay ng Diyos, at hindi na kailangan ang inyong masigasig na pananalangin at pagmamakaawa—walang silbi ang mga ito. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Mga Utos ng Bagong Kapanahunan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Pagdating sa Diyos, Ano ang Iyong Pagkakaunawa”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Pagdating sa Diyos, Ano ang Iyong Pagkakaunawa”

Panimula
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Pagdating sa Diyos, Ano ang Iyong Pagkakaunawa”

   Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ang Diyos ay hindi lamang ang Banal na Espiritu, ang Espiritung iyon, pitong beses na pinatinding Espiritu, ang sumasaklaw ng lahat sa Espiritu, kundi isa ring tao, isang ordinaryong tao, isang napakakaraniwang tao. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw | “Pagdating sa Diyos, Ano ang Iyong Pagkakaunawa””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos- Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos | Paano Malaman ang Realidad

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos | Paano Malaman ang Realidad

Panimula
Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Kung nais ng mga tao na makilala ang Diyos, dapat muna nilang malaman na ang Diyos ay ang tunay na Diyos, at dapat nilang malaman ang mga salita ng Diyos, ang tunay na hitsura ng Diyos sa laman, ang tunay na gawa ng Diyos. Tanging pagkatapos lamang na makilala na ang lahat ng gawa ng Diyos ay tunay maaaring aktuwal kang makikipagtulungan sa Diyos, at tanging sa pamamagitan lamang ng daang ito maaari mong matamo ang paglago sa iyong buhay. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos- Mga Pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos | Paano Malaman ang Realidad”