Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | Revealing the Mystery of God’s Name | “Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | Revealing the Mystery of God’s Name | “Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!”

Tagalog Christian Movie | Revealing the Mystery of God’s Name | “Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!” (Tagalog Dubbed)

Ang pangalan niya ay Wang Hua, at siya ay mangangaral sa isang bahay iglesia sa Katimugang Tsina. Matapos siyang maniwala sa Panginoon, natuklasan niya sa Biblia na Jehova ang tawag sa Diyos sa Lumang Tipan, at tinawag na Jesus sa Bagong Tipan. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | Revealing the Mystery of God’s Name | “Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (4)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (4)

   Sabi ng Panginoong Jesus, “Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal” (Marcos 16:15). Ang pagkakalat ng ebanghelyo at pagpapatotoo sa Diyos ay isang mabuti at matuwid na gawa ng mga Kristiyano. Ngunit malupit na inaaresto at pinahihirapan ng Chinese Communist Party ang mga Kristiyano, na humantong sa pagkasira ng maraming pamilya, ang ilan ay wala nang tahanang maaaring balikan, at maraming naaresto at nakulong. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (4)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (3)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (3)

Panimula
Mula nang hibang na pahirapan ng CCP ang mga Kristiyano at kailangan pa nilang makita kung pupuksain ito ng Diyos, maraming hindi naniwala na ang pagkalaban sa Diyos ay hahantong sa paghihiganti o parusa, at lalong hindi sila naniniwala na mayroong Diyos o na Siya ang namamahala. May batayan ba sa katotohanan ang pananaw na ito? Naaayon ba ito sa mga tunay na pangyayari sa gawain ng Diyos? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (3)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)

Panimula
Pagkatapos ng nangyari sa Zhaoyuan noong Mayo 28 sa Shandong na nakagulat kapwa sa China at sa iba pang mga bansa, nang litisin ng CCP ang kaso, malinaw na ipinagtapat ng mga sangkot na hindi sila mga miyembro ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Gayunman, ipinilit pa rin ng CCP na tukuyin silang mga tao na kabilang sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ano ang motibo nila? Anong klaseng pakana ang nasa likod ng kasong ito?

Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie 2018 | “Red Re-Education sa Bahay” | Movie Clip tungkol sa Ebanghelyo (2)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Pagpapatuloy ng Unang Bahagi)

KB069H-每日神話-ZB20200719-TL

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Pagpapatuloy ng Unang Bahagi)

Panimula
Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Nakikita ng Diyos ang halimbawang ito sa pamamahala ng sangkatauhan, sa pagliligtas sa mga tao, bilang higit na mahalaga kaysa anupaman. Ginagawa Niya ang mga bagay na ito hindi lamang sa Kanyang isip, o hindi lamang sa Kanyang mga salita, at sadyang hindi Niya isinasagawa ito nang basta-basta—ginagawa Niya ang lahat ng mga bagay na ito ayon sa isang plano, ayon sa isang layunin, ayon sa mga panuntunan, at ayon sa Kanyang kalooban. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III (Pagpapatuloy ng Unang Bahagi)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Biblia at Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Biblia at Diyos

 Isang pastor si Liu Zhizhong sa isang lokal na bahay iglesia sa Tsina. Naging isa siyang mananampalataya sa mahigit 30 taon, at patuloy na pinananatili na “Ang Banal na Biblia ay kinasihan ng Diyos,” Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Biblia at Diyos”