Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang Paghihintay (1)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang Paghihintay (1)

Sa muling pagdating ng Panginoon, bababa kaya Siya na nasa mga alapaap, o darating kaya Siya nang palihim na tulad ng isang magnanakaw? Paano mo haharapin ang pangalawang pagdating ng Panginoon? Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang Paghihintay (1)”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Maglingkod Nang Kaayon sa Kalooban ng Diyos

Biblia, buhay, Iglesia, pananampalataya, Pedro,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Maglingkod Nang Kaayon sa Kalooban ng Diyos

Ngayon, pangunahin nating tatalakayin kung paano dapat maglingkod ang mga tao sa Diyos sa kanilang paniniwala sa Diyos, ano ang mga kundisyon na dapat matupad at kung ano ang dapat maunawaan ng mga naglilingkod sa Diyos, at ano ang mga paglihis sa inyong serbisyo. Dapat ninyong maunawaan ang lahat ng ito. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Paano Maglingkod Nang Kaayon sa Kalooban ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos

Ang Himno ng Salita ng Diyos
Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos
I
Walang may kamalayan sa pagdating ng Diyos,
walang sumalubong sa pagdating Niya.
Higit pa, walang may-alam sa gagawin ng Diyos. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawa at Pagpasok”

Kidlat ng Silanganan, Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos , Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, buhay,-min

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawa at Pagpasok”

   1. Mula pa nang ang mga tao ay nagsimulang tumahak sa tamang landas ng buhay, sila ay nananatili nang hindi-malinaw tungkol sa maraming bagay. Sila ay ganap pa ring nalalabuan tungkol sa gawain ng Diyos, at tungkol sa maraming gawain na dapat nilang gawin. Ito ay dahil, sa isang banda, sa pagkalihis ng kanilang karanasan at sa mga limitasyon sa kanilang kakayahang tumanggap; sa kabila, ito ay dahil hindi pa nadálá ng gawain ng Diyos ang mga tao sa yugtong ito. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawa at Pagpasok””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”

 

Diyos, Iglesia, Jehovah, Jesus, Tagapagligtas,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”

Sa loob ng ilang libong mga taon, pinananabikan ng tao na masaksihan ang pagdating ng Tagapagligtas. Pinananabikan ng tao na mamasdan si Jesus na Tagapagligtas na nasa puting ulap habang Siya ay bumababa, nang personal, sa gitna niyaong mga nanabik at naghangad sa Kanya sa loob ng libu-libong mga taon. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos – Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap””

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos

 

Cristo, Diyos, Iglesia, Jesus, Pagtubos,

 Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos

   Ang kabuuan ng Aking plano sa pamamahala, isang plano na sumasaklaw ng anim na libong taon, ay binubuo ng tatlong yugto, o tatlong kapanahunan: ang Kapanahunan ng Kautusan sa pasimula; ang Kapanahunan ng Biyaya (na tinatawag ding Kapanahunan ng Pagtubos); at ang Kapanahunan ng Kaharian sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at ang Kanyang Gawain ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos

buhay, Cristo, Iglesia, Jesus, katotohanan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at ang Kanyang Gawain ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos

Ang gawain ng Diyos na nagkatawang-tao ay may dalawang bahagi. Nang una Siyang naging katawang-tao, di Siya pinaniwalaan ni kinilala ng mga tao, anupat ipinako si Jesus sa krus. Sa pangalawang pagkakataon din, di pa rin naniwala sa Kanya o kinilala man lang Siya, at minsan pang ipinako si Cristo sa krus. Magpatuloy magbasa “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at ang Kanyang Gawain ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos”