Kaya Mo Ba Talagang Salubungin ang Panginoon Sa Pagtingin sa Langit?

Maraming mananampalataya sa Panginoon ang naghihintay na bumalik ang Panginoong Jesus sakay ng isang ulap para maiakyat sila sa kaharian ng langit bago ang mga kalamidad. Ang punong karakter sa video na ito na si Jin Cheng, ay hindi naiiba. Siya’y hangal na nakatingin sa kalangitan, naghihintay sa Panginoon sa loob ng mahigit 20 taon, at nang narinig niya na may nagpatotoo na ang Panginoong Jesus ay nagbalik na, na ipinapahayag Niya ang maraming katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, pinanghawakan niya ang ideya na darating ang Panginoon sakay ng isang ulap. Tinanggihan niya tuloy na hanapin o siyasatin ito, at muntik na niyang mapalampas ang pagbabalik ng Panginoon. Papaano niya napakawalan kalaunan ang kanyang mga pagkaunawa at tinanggap ang gawain ng Diyos sa mga huling araw? Posible bang salubungin ang Panginoon sa pagtingin lamang sa kalangitan, nang walang masusing pakikinig sa tinig ng Panginoon? Tingnan natin kung ano ang karanasan ni Jin Cheng.


Rekomendasyon:

Lihim nang dumating ang Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad at gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay. Pagkatapos, magpapakita ang Diyos nang hayagan at gagantimpalaan ang mabubuti at parurusahan ang masasama. Nais mo bang salubungin ang Panginoon at maligtas ng Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad? Huwag mag-atubiling kontakin kami ngayon para malaman ang paraan.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.