Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan

Hinihimok ng Diyos ang mga tao ng lahat ng mga etniko,

lahat ng mga bansa at maging mga industriya:

Makinig sa tinig ng Diyos at tingnan ang Kanyang gawain;

bigyang pansin ang kapalaran ng sangkatauhan;

gawing pinakabanal at marangal ang Diyos,

ang pinakamataas at tanging bagay para sa pagsamba;

pahintulutan ang buong sangkatauhan

na mabuhay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos,

tulad ng mga inapo ni Abraham

ay namuhay sa ilalim ng pangako ni Jehova,

tulad ng nilikha ng Diyos na sina Adan at Eva

ay nanirahan sa Hardin ng Eden,

tulad ng nilikha ng Diyos na sina Adan at Eva

ay nanirahan sa Hardin ng Eden.

Ang gawain ng Diyos ay tulad ng napakalakas na alon;

walang makakaantala sa Kanya o makapagpapatigil sa Kanyang mga paa.

Sa pamamagitan lamang ng pakikinig

sa Kanyang salita at paghahanap sa Kanya

maaaring masundan ang Kanyang mga yapak at matanggap ang pangako.

Ang lahat ng iba pa ay dapat harapin ang ganap na paglipol

at tanggapin ang nararapat na kaparusahan.

Sa pamamagitan lamang ng pakikinig

sa Kanyang salita at paghahanap sa Kanya

maaaring masundan ang Kanyang mga yapak at matanggap ang pangako.

Ang lahat ng iba pa ay dapat harapin ang ganap na paglipol

at tanggapin ang nararapat na kaparusahan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Rekomendasyon:

Lihim nang dumating ang Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad at gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay. Pagkatapos, magpapakita ang Diyos nang hayagan at gagantimpalaan ang mabubuti at parurusahan ang masasama. Nais mo bang salubungin ang Panginoon at maligtas ng Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad? Huwag mag-atubiling kontakin kami ngayon para malaman ang paraan.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.