Paano Magsagawa upang Masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa pagtatapos ng mga huling araw, ang masalubong ang Panginoon ay ang pag-asa ng maraming tunay na mananampalataya. Kaya paano tayo dapat magsagawa upang masalubong ang Panginoon? Ano ang pinakamahalagang bagay upang masalubong ang Panginoon?
Paano Magsagawa upang Masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon
Sinabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig” (Juan 10:27). “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). Ito ay nai-propesiya ng pitong beses sa Pahayag, “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2,3). Makikita na ang Panginoon ay magsasalita ng mga salita sa Kanyang pagbabalik sa mga huling araw. Kapag naririnig ng mga matalinong dalaga na mayroong nagpapatotoo sa pagbabalik ng Panginoon, maaari silang aktibong maghanap at magsiyasat, makilala ang tinig ng Diyos mula sa mga salita ng bumalik na Panginoon, at sa gayon ay masasalubong ang Panginoon. Samakatuwid, ang pinakamahalagang bagay upang masalubong natin ang Panginoon ay makinig sa tinig ng Diyos.

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Yamang hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga pagpapahayag ng Diyos—sapagka’t kung saanman naroon ang mga bagong salita na binibigkas ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos, at kung saanman naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon ang mga gawa ng Diyos. Kung saanman naroon ang pagpapahayag ng Diyos, doon nagpapakita ang Diyos, at kung saanman nagpapakita ang Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Sa paghahanap sa mga yapak ng Diyos, nabalewala na ninyo ang mga salitang “Ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.” At kaya, maraming tao, kahit pa tumatanggap sila ng katotohanan, ang hindi naniniwala na nakita na nila ang mga yapak ng Diyos, at lalo nang hindi nila kinikilala ang pagpapakita ng Diyos. Napakatinding pagkakamali!”

Ngayon, Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos lamang sa buong mundo ang nagpatotoo sa publiko na ang Panginoong Jesus ay bumalik bilang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga huling araw. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagpahayag ng milyun-milyong mga salita at ginampanan ang gawain ng paghatol na nagsisimula mula sa bahay ng Diyos upang lubusang madalisay at mailigtas ang mga tao. Ang Kanyang mga salita ay ang eksaktong sinabi ng Espiritu sa mga iglesia na ipinropesiya sa Aklat ng Pahayag. Maraming tao, pagkatapos basahin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, ay nakilala ang tinig ng Diyos, at lumapit sa Makapangyarihang Diyos. Sa gayon ay, nasalubong nila ang pagbabalik ng Panginoon.

Inirekomendang pagbabasa: Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Nais mo bang makinig sa tinig ng Diyos sa mga huling araw at masalubong ang Panginoon sa lalong madaling panahon? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa Messenger.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.