Dapat Mong Makilala ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Gawain

Tagalog church songs | Dapat Mong Makilala ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Gawain

Diyos ay naging tao,

isang karaniwang tao,

na nagdala ng gawain at atas ng Diyos.

Ibig sabihi’y binalikat N’ya ang gawai’t nagdusa

na ‘di matitiis ng karaniwang tao.

Kita sa hirap Niyang tapat Siya sa tao,

na siyang kabayaran,

para mailigtas Niya ang tao,

tubusin sa sala nila’t tapusin ang yugtong ito.

Ibig sabihi’y tutubusin ng D’yos

ang tao mula sa krus.

Ito’y halagang binayaran ng buhay,

na ‘di kayang bayaran ng mga nilalang.

Dahil taglay Niya ang diwa ng Diyos,

Kaya Niya ang gawain at pagdurusang ito.

Walang nilalang ang makakagawa

ng ginagawa Niya.

Ito ang gawain ng Diyos

sa Kapanahunan ng Biyaya,

isang pagpapahayag ng Kanyang disposisyon.

Muling naging tao ang Diyos

sa Kapanahunan ng Kaharian,

sa paraang ginawa Niya iyon noong una.

Kanyang salita’y ipinapahayag pa rin Niya,

ginagawa ang dapat Niyang gawin

nang walang pasubali.

Nagtitiis at nagpaparaya rin Siya

sa pagsuway at kamangmangan ng tao,

laging ipinapahayag ang Kanyang disposisyon

at kalooban kasabay niyon.

Kaya, mula nang likhain ang tao hanggang ngayon,

disposisyon at kalooban ng Diyos,

kung ano ang mayroon at kung ano Siya

ay lagi nang ipinapaalam sa lahat,

hindi sadyang itinago kailanman.

Ang totoo’y walang pakialam ang tao

sa ginagawa’t kalooban ng Diyos.

Kaya nga, ito mismo ang dahilan

kaya wala silang gaanong alam

tungkol sa Kanya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Makinig sa mga pinakabagong 2020 Chinese Christian songs, at makakatulong ito sa iyo na malaman ang gawain ng Diyos, masundan ang mga yapak ng Cordero, at matanggap ang Panginoon.

Lihim nang dumating ang Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad at gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay. Pagkatapos, magpapakita ang Diyos nang hayagan at gagantimpalaan ang mabubuti at parurusahan ang masasama. Nais mo bang salubungin ang Panginoon at maligtas ng Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad? Huwag mag-atubiling kontakin kami ngayon para malaman ang paraan.

 

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.