Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao

Tagalog Christian Song | “Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao”

Kayganda ng mga gawa ng Makapangyarihang Diyos!
Pitong trumpeta, pitong kulog tumutunog,
pitong mangkok ang ibinubuhos Niya.
Ito’y makikita, wala ‘yang duda.

Ang naghahandog ng sarili ngayon
ay tiyak na lubos Niyang pagpapalain;
ang gustong iligtas ang sarili’y mamamatay.
Lahat ay nasa mga kamay ng Diyos.
H’wag nang tumigil sa paghakbang mo.
Lupa’t langit nagbabago nang husto.
Walang pagtataguan, tatangis ang tao;
wala silang ibang pagpipilian.

Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin.
Malasin man tayo o pagpapalain,
depende ‘to sa Makapangyarihang Diyos.
Hindi tayo maaaring magdesisyon.

Gawain ng Banal na Espiritu’y sundan,
dapat malinaw sa loob ng sarili ng bawat tao,
‘di na kailangang paalalahanan
tungkol sa pag-unlad ng Kanyang gawain.
Dalasan mo ang pagharap sa Diyos,
at lahat-lahat sa Kanya’y hilingin.
At loob mo’y liliwanagan,
sa panganib poprotektahan ka Niya.

Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin.
Malasin man tayo o pagpapalain,
depende ‘to sa Makapangyarihang Diyos.
Hindi tayo maaaring magdesisyon.

H’wag matakot! Hawak Niya buong pagkatao mo.
Sa proteksyon Niya, ano’ng ikakatakot?
Magtatagumpay na ang kalooban Niya.
Buksan espirituwal na mata, magbabago ang langit.
Bakit matatakot? Sa munting pagkilos ng kamay Niya,
lupa’t langit, kaya Niyang agad wasakin.
Kaya bakit ka pa mag-aalala?
‘Di ba lahat ng bagay nasa kamay Niya?

Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin.
Malasin man tayo o pagpapalain,
depende ‘to sa Makapangyarihang Diyos.
Hindi tayo maaaring magdesisyon.

Lupa’t langit mababago sa utos Niya.
Magagawa tayong ganap sa utos Niya.
H’wag mabalisa, sumulong nang panatag,
sa kabilang dako, makinig, mag-ingat.
Mag-ingat agad, kalooban Niya’y nangyari na,
proyekto Niya’y tapos na, tagumpay plano Niya.
Lahat ng anak Niya’y nakarating na sa trono Niya,
hinuhusgahan mga bansa’t taong may Diyos.

Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin.
Malasin man tayo o pagpapalain,
depende ‘to sa Makapangyarihang Diyos.
Hindi tayo maaaring magdesisyon.

Umuusig sa iglesia’t mga anak Niya
parurusahan nang matindi, tiyak ‘yan!
‘Yong may taos ang puso sa Kanya, naninindigan
mamahalin ng Diyos magpakailanman.
mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

 


Lihim nang dumating ang Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad at gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay. Pagkatapos, magpapakita ang Diyos nang hayagan at gagantimpalaan ang mabubuti at parurusahan ang masasama. Nais mo bang salubungin ang Panginoon at maligtas ng Diyos bago sumapit ang matitinding kalamidad? Huwag mag-atubiling kontakin kami ngayon para malaman ang paraan.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.