Ano ang Ibig Sabihin ng Mga Salita ng Panginoon na “Nguni’t tungkol sa Araw at Oras na yaon Walang Makakaalam na Tao” Ibig Sabihin?

BibliaNgayon ay parami nang parami ang mga tao na nagpapatotoo sa online na ang Panginoong Jesus ay bumalik. Kapag naririnig ang mga balitang ito, ang ilang mga kapatid ay naniniwala, batay sa talatang ito sa Biblia, “Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam na tao” na kapag ang Panginoon ay bumalik, walang makakakaalam. Ito ang dahilan kung bakit wala sa kanila ang naghahanap at nag-iimbestiga sa mga paghahabol mula sa mga taong nagpapalaganap ng balita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Ang pagkakaunawa ba na ito ay umaayon sa kalooban ng Panginoon? Minsan nang nagpropesiya ang Panginoong Jesus, “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25: 6). At sinabi sa Pahayag, “Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko” ( Pahayag 3:20). Maaari nating makita mula sa mga linyang ito ng banal na kasulatan na pagkatapos ng pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, Kakatok Siya sa ating pintuan gamit ang Kanyang mga salita, at papalabasin din tayo at babatiin Siya sa pamamagitan ng isang sigaw ng tao na, “Narito, ang kasintahang lalake!” Tulad ng may mga taong tumatawag sa atin na ibinabalita ang tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, ipinapakita nito na kapag Siya ay dumating, tiyak na ipapaalam Niya sa mga tao. Malinaw na, ang pag-uunawa sa “Ngunit sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam na tao” tulad ng walang nakakaalam sa pagdating ng Panginoon pagkatapos na ito ay nangyayari ay ganap na nagkakamali. Kaya, ano nga ba ang eksaktong kahulugan ng talatang ito? Paano tayo muling makakasama sa Panginoon? I-click upang mabasa ang artikulong ito upang makita ang mga sagot.

Kung interesado ka sa paksang ito o may iba pang mga katanungan, masaya ka naming tinatanggap na makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng Messenger. Online kami 24 oras sa isang araw handa na makipag-usap sa iyo.


Kung gusto mong matuto nang higit pa, maaari kang makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng Messenger anumang oras!

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.