Ang Susi sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon: Pakikinig sa mga Pagbigkas ng Nagbalik na Panginoon

Nakikita ang mga sakuna na nagiging palaki ng palaki, maraming mga tao ang napapagtanto na ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay tunay nang natutupad at pakiramdam na dapat bumalik na ang Panginoon, at sila ay mas nananabik na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya sa mga huling araw, paano natin masasalubong ang Panginoon? Ang Panginoong Jesus ay minsan nang sinabi, “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Pahayag 3:20). at sa Pahayag ay nabanggit nang pitong beses: “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2: 7). Natagpuan mo na ba ito? Ang mga iba’t-ibang talata ay nabanggit ang kaparehong salita na “makinig.” Ito ay nangangahulugan na ang susi sa pagsalubong sa Panginoon ay makinig sa mga salita ng Diyos. Maraming mga tao ang maaaring sinasabi ito: Tayo ay nagbabasa ng mga salita ng Panginoon sa Biblia. Hindi ba tayo nakikinig sa mga salita ng Diyos? Hindi ba ito nangangahulugan na nasalubong na natin ang Panginoon? Bakit kinakailangan pa rin natin na makinig sa mga salita ng Diyos?

Sa pagkakaalam nating lahat, ang mga propesiyang ito sa Pahayag ay nangangahulugan na dapat nating salubungin ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng tinig ng Diyos sa mga huling araw. Kung masasalubong natin ang Panginoon sa pagbabasa ng mga salita ng Panginoon sa Biblia, kung gayon sa 2,000 mga taon, bakit walang kahit sinong mananampalataya ang nakasalubong sa pagbabalik ng Panginoon bagaman na madalas silang nagbabasa ng Biblia?

Malinaw, ang pakikinig ng mga salita ng Diyos dito ay hindi nangangahulugan na pakikinig ng mga salita sa Biblia ngunit nangangahulugan na pakikinig sa mga salita na ipinapahayag ng Panginoon sa mga huling araw.

Ngayon, ang Panginoon ay nagbalik na, at Siya ay ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw. Siya ay nagpahayag ng mga milyong mga salita at inilantad ang lahat ng mga misteryo na nakatala sa loob ng Biblia. Parami nang paraming mga tao ang nananabik sa pagdating ng Diyos ang nakarinig ng mga salita ng Diyos at nakilala na ito’y mga tinig ng Diyos, at nasalubong ang Panginoon. Sa puntong ito, nais mo rin ba na makinig sa mga salita ng Panginoon at masalubong Siya?

Kung gayon I-click ang link upang mabasa ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Kapanahunan.”

 

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.