Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian

Nang sa mundo ng tao dumating si Jesus,
dinala N’ya panahon ng Biyaya,
tinapos Panahon ng Kautusan.
Muli Diyos naging tao sa mga huling araw.
Dinala N’ya Panahon ng Kaharian,
tinapos Panahon ng Biyaya.
Gumawa sa gitna ng tao si Jesus
para sangkatauha’y tubusin,
inialay na handog sa sala ng tao ang Sarili.
Pero masamang disposisyon ng tao’y nananatili.
Lahat ng tumatangap
sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos
aakayin sa Panahon ng Kaharian
at tatanggap ng Kanyang gabay.

Para iligtas ang tao mula
sa masamang impluwensya ni Satanas,
hindi sapat maging handog sa sala si Jesus.
Kailangang mas dakilang gawain ang gawin ng Diyos
para maalis ang disposisyon ng tao
na nabahiran ni Satanas.
Gumawa sa gitna ng tao si Jesus
para sangkatauha’y tubusin,
inialay na handog sa sala ng tao ang Sarili.
Pero masamang disposisyon ng tao’y nananatili.
Lahat ng tumatangap
sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos
aakayin sa Panahon ng Kaharian
at tatanggap ng Kanyang gabay.

Matapos patawarin ang tao sa kanyang mga sala,
bumalik ang Diyos sa katawang-tao
para akayin ang tao sa isang bagong panahon,
isang panahon ng pagkastigo’t paghatol,
tao ay itinataas sa isang mas mataas na antas.
Gumawa sa gitna ng tao si Jesus
para sangkatauha’y tubusin,
inialay na handog sa sala ng tao ang Sarili.
Pero masamang disposisyon ng tao’y nananatili.
Lahat ng tumatangap
sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos
aakayin sa Panahon ng Kaharian
at tatanggap ng Kanyang gabay.

Lahat na nagpapasakop sa kapamahalaan N’ya
aani ng mas mataas
na katotohana’t mas malaking pagpapala.
O mabubuhay sila sa liwanag!
At matatamo daan, katotohana’t buhay!
Gumawa sa gitna ng tao si Jesus
para sangkatauha’y tubusin,
inialay na handog sa sala ng tao ang Sarili.
Pero masamang disposisyon ng tao’y nananatili.
Lahat ng tumatangap
sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos
aakayin sa Panahon ng Kaharian
at tatanggap ng Kanyang gabay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Nararamdaman mo ba ngayon na parang hindi pinakinggan ng Diyos ang iyong dalangin? Magbibigay kami ng higit pang Tagalog Christian Songs. Mangyaring i-click at makinig at gagabayan ka nito upang mahanap ang mga yapak ng Diyos!

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.