Ang Nilikha’y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng Diyos

Ang Nilikha’y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng Diyos

Anuman ang hinihiling ng Diyos sa iyo,

ibigay ang iyong lahat.

Sana’y magawa mong ipakita

ang ‘yong katapatan sa Kanya sa katapusan.

Hangga’t makita mo ang kalugod-lugod na ngiti ng Diyos

sa Kanyang trono

kahit na ito ang araw ng iyong paglisan sa mundong ito

magagawa mong tumawa,

at ngumiti habang nakasara ang iyong mga mata.

Ano ang kaya mong gawin para sa Diyos,

para sa Diyos, o isang nilikha?

Pasakop ang sarili mo sa pagsasaayos N’ya, pagsasaayos N’ya.

Hangga’t ang Diyos ay masaya’t nalulugod,

hayaan Siyang gawin anumang nais Niya.

Ano ang karapatan ng tao na magreklamo?

Ubusin ang lakas mo para sa Diyos sa lupa,

gawin ang iyong huling tungkulin para sa Diyos.

Tulad ni Pedro na minahal ang Diyos,

minahal ang Diyos hanggang kamatayan,

na ipinako, ipinako sa krus alang-alang sa Kanya.

Gamitin ang lahat ng iyong lakas para sa Diyos,

bigyang-kasiyahan Siya sa katapusan.

Ano ang kaya mong gawin para sa Diyos,

para sa Diyos, o isang nilikha?

Pasakop ang sarili mo sa pagsasaayos N’ya, pagsasaayos N’ya.

Hangga’t ang Diyos ay masaya’t nalulugod,

hayaan Siyang gawin anumang nais Niya.

Ano ang karapatan ng tao na magreklamo?

Hayaan Siyang gawin anumang nais Niya,

pasakop ang sarili mo sa pagsasaayos N’ya.

Ano ang kaya mong gawin para sa Diyos,

para sa Diyos, o isang nilikha?

Pasakop ang sarili mo sa pagsasaayos N’ya, sa pagsasaayos Niya.

Hangga’t ang Diyos ay masaya’t nalulugod,

hayaan Siyang gawin anumang nais Niya.

Ano ang karapatan ng tao na magreklamo?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


 

Makinig sa mas marami pang Tagalog Christian Songs with Lyrics upang mapalapit sa Diyos!

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.