May Batayan ba sa Biblia ang Pagbalik ng Panginoon sa Pamamagitan ng Pagkakatawang-tao?

Best Christian Full Movie HD | “Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit” Clip 2 – May Batayan ba sa Biblia ang Pagbalik ng Panginoon sa Pamamagitan ng Pagkakatawang-tao?

Maraming tao sa pagtanggap sa ikalawang pagparito ng Panginoon ang nagpapahalaga lang sa propesiya sa Kasulatan na bababa ang Panginoon mula sa mga ulap para pumaritong muli habang kinaliligtaan ang propesiya na paparitong muli ang Panginoon sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao. Sinasabi nila na mali ang anumang paraan ng pagpapatotoo sa ikalawang pagparito ng Panginoon bilang Diyos na naging tao. Nakaayon ba sa Kasulatan ang kanilang pag-unawa at pamumuhay? Patungkol sa pagbalik ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao, paano ba talaga ito ipinropesiya sa Kasulatan?

Pinagmumulan:https://tl.kingdomsalvation.org/videos/Lord-s-return-through-incarnation.html


Ang mga sakuna sa buong mundo ay nangyayari ng mas madalas at ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay pangunahing natutupad na. Maraming mga tao ang lahat nakatanto na nagbalik na ang Panginoon. Kaya, paano natin makakatagpo ang Panginoon? Ito ay isang isyu na binibigyan importansya ng maraming mananampalataya.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.