Crosstalk| “Mga Fariseo ng mga Huling Araw”

Tagalog Gospel Crosstalk | “Mga Fariseo ng mga Huling Araw”

Narinig ni Christian Zhang Yi ang patotoo na nagbalik na ang Panginoon, pero nang siyasatin niya ang tunay na daan, ilang beses sinubukan ng kanyang pastor at elder na pigilin at hadlangan siya, sinasabing, “Sinumang nagsasabi na dumating na ang Panginoon na nagkatawang-tao ay nagkakalat ng maling paniniwala at turo. Huwag silang pakinggan, huwag basahin ang kanilang mga salita, at huwag makipag-ugnayan sa kanila!” Nakalito ito kay Zhang Yi, dahil malinaw na sinabi ng Panginoong Jesus, “And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom comes; go you out to meet him” (Matthew 25:6). “My sheep hear My voice” (John 10:27). Sinasabi ng mga salita ng Panginoon na ang mga tao ay kailangang maging matatalinong dalaga at aktibong hanapin at pakinggan ang tinig ng Panginoon upang matanggap Siya, ngunit sinubukan ng kanyang pastor at elder ang lahat upang hadlangan at limitahan ang mga nananampalataya sa pakikinig sa tinig ng Diyos. Bakit sila natatakot sa mga nananampalataya na nagsisiyasat sa tunay na daan? … Sa pamamagitan ng mga pakikipagdebate sa kanyang pastor at elder, sa wakas ay nalaman ni Zhang Yi kung sino ang mga Fariseo sa mga huling araw, at kung sino ang tunay na balakid na humahadlang sa mga nananampalataya na tanggapin ang Panginoon.

Pinagmumulan:https://tl.kingdomsalvation.org/videos/last-days-pharisees.html


Mahal na mga kapatid, natatandaan nyo pa ba ang parabula ng sampung dalaga na sinabi ng Panginoong Jesus? Nais mo rin bang maging matalinong mga dalaga upang masalubong ang pagbabalik ng Panginoon? Kaya, ano ang pagpapakita ng mga matatalinong dalaga? Ano eksakto ang tinutukoy na “langis”? Sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa mga katanungang ito maaari tayong magkaroon ng mga paraan upang magsanay at makatagpo ang Panginoon.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.