Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon: Makikilala Mo Ba ang Kanyang Tinig?

85168416_797215100763475_7533970200278859776_n

Kumusta, mga kapatid! Tungkol sa kung paano tanggapin ang ikalawang pagdating ng Panginoon, sinabi minsan ng Panginoong Hesus, “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2:7). “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin” (Juan 10:27). “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Pahayag 3:20). Malinaw na magsasalita ang ikalawang pagdating ng Panginoon at sasalubungin ng matatalinong birhen ang Kasintahang Lalaki dahil kaya nilang marinig ang tinig ng Diyos at pupunta sila sa pagkakasal ng Kordero. Lahat tayo ay handang maging matatalinong birhen at salubungin ang ikalawang pagdating ng Panginoon, kung ganoon ay magagawa ba nating makilala ang tinig ng Diyos? Paano natin kikilalanin ang Kanyang tinig? Ipapakita ng sumusunod na clip ang sagot para sa atin.


Mahal na mga kapatid, natatandaan nyo pa ba ang parabula ng sampung dalaga na sinabi ng Panginoong Jesus? Nais mo rin bang maging matalinong mga dalaga upang masalubong ang pagbabalik ng Panginoon? Kaya, ano ang pagpapakita ng mga matatalinong dalaga? Ano eksakto ang tinutukoy na “langis”? Sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa mga katanungang ito maaari tayong magkaroon ng mga paraan upang magsanay at makatagpo ang Panginoon.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.