Ang Panginoon ba ay Darating Lamang sa Pamamagitan ng Pagbaba sa Ulap?

Pagdating sa ikalawang pagparito ng Panginoon, maraming mga kapatid ang naniniwala na kapag bumalik ang Panginoon, tiyak na bababa siya sa isang ulap. Ngunit ngayon, ay 2019 na. Ang mga lindol, pagbaha, bagyo at lahat ng iba pang mga sakuna ay naging mas madalas at masidhi, ang posibilidad ng isang nalalapit na digmaan sa pagitan ng Israel at iba pang mga bansa sa Gitnang Silangan ay lumalaki, at ang mga propesiya ng pangalawang pagdating ng Panginoon ay mga natupad na. Bakit hindi natin nakita ang Panginoon na bumababa sa isang ulap upang itaas tayo sa kaharian ng langit? Nangako ang Panginoon: “Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka’t ako’y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako’y pumaroon at kayo’y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo’y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon” (Juan 14: 2-3). Maaari bang nakalimutan ng Panginoon ang Kanyang pangako? Tiyak na hindi. Alam nating lahat na ang Panginoon ay tapat, kaya lahat ng Kanyang mga salita ay tiyak na magaganap. Paano eksaktong matutupad ang mga propesiya tungkol sa pagbabalik ng Panginoon? Darating ba ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbaba sa isang ulap? Mauunawaan mo ang misteryo ng pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng panonood ng 10-minutong video na ito.

74607633_146897276682043_5058789524075708416_o

Pinagmumulan:https://tl.kingdomsalvation.org/videos/prophecies-of-Jesus-return.html

——————————————

Ang mga kalamidad sa buong mundo ay madalas na nangyayari at ang mga propesiya ng Panginoon ay karaniwang natutupad. Maraming tao ang natanto na ang Panginoon ay dumating na, kaya paano natin sasalubungin ang Ikalawang Pagparito ni Jesucristo?

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.