Tagalog Christian Song – “Pinagpala ang Salinlahi ng mga Huling Araw”

Tagalog Christian Song – “Pinagpala ang Salinlahi ng mga Huling Araw”

I
Lahat ng ito’y biyaya ng Diyos
na makita natin ang kariktan Niya,
na ngayo’y hanapin nating mahalin S’ya,
na nais nating tanggapin
ang pagsasanay sa Kapanahunan ng Kaharian.
Lahat ng ito’y biyaya ng Diyos,
at sa pamamagitan nito’y inaangat Niya tayo.
At kapag iniisip ko ‘to,
nadarama ko ang kariktan ng Diyos.
Tunay na minamahal tayo ng Diyos,
kung hindi, tayo’y hindi makakaramdam ng ganito.
Pinapakita nito na pinagpala tayo
higit pa sa mga banal, higit pa sa iba.
Kaya palaging sinasabi ng Diyos na ang mga tao
sa huling kapanahunan ay pinagpala.
II
Lahat ng ito’y plano ng Diyos—
Matagal na panahon na tayong itinalaga ng Diyos
upang matamo tayo sa mga huling araw,
upang makita ng buong sansinukob
lahat ng kaluwalhatian ng Diyos sa atin.
Tayo ang bunga ng plano ng Diyos,
ang ehemplo ng Kanyang gawain.
At kapag iniisip ko ‘to,
nadarama ko ang kariktan ng Diyos.
Tunay na minamahal tayo ng Diyos,
kung hindi, tayo’y hindi makakaramdam ng ganito.
Pinapakita nito na pinagpala tayo
higit pa sa mga banal, higit pa sa iba.
Kaya palaging sinasabi ng Diyos na ang mga tao
sa huling kapanahunan ay pinagpala.
III
Ang salita ng Diyos
at gawaing ginagawa Niya sa atin
ay lahat hinihigitan milyong ulit
yaong sa nakaraang panahon.
Hindi sa Israel, kahit na kay Pedro,
na gumawa ang Diyos nang labis,
na nagsalita ang Diyos nang labis.
At kapag iniisip ko ‘to,
nadarama ko ang kariktan ng Diyos.
Tunay na minamahal tayo ng Diyos,
kung hindi, tayo’y hindi makakaramdam ng ganito.
Pinapakita nito na pinagpala tayo
higit pa sa mga banal, higit pa sa iba.
Kaya palaging sinasabi ng Diyos na ang mga tao
sa huling kapanahunan ay pinagpala.
Pinagpala… Pinagpala… Tayo’y pinagpala.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang pagharap sa parami nang parami pang kalamidad, napagtanto ng maraming tao na ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon ay lumitaw, ito na ang oras na darating ang Panginoon upang madala tayo sa kaharian ng langit, at ang pangako ng Diyos ay matutupad. Inaasahan mo ba ang pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon?

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.