Tagalog Christian Music Video – “Purihin ang Diyos Nang Buo ang Puso”

Tagalog Christian Music Video – “Purihin ang Diyos Nang Buo ang Puso”


Nagdarasal-basa’t nakikisalamuha
nagninilay-nilay’t Diyos ay ating hanap.
Buhay sa Kan’yang salita, kitang S’ya’y kaibig-ibig.
Katotohana’y nagpapalay
lasap tunay N’yang pag-ibig.
Pagsamba’y kahanga-hanga’t magkakaiba.
Mapapasayaw’t awit sa pagpupuri sa Diyos.
Pagpuring walang hadlang, laging malaya,
taos-puso at dala’y ligaya.
Ang mabuhay sa Diyos, ligaya na tunay;
Siya’y iibigi’t susundin habambuhay.
Kita ang dakilang pagliligtas ng Diyos,
purihin ang Diyos nang buo ang puso.
Katotohana’y ibinabahagi, Espiritu’y gumagawa,
sa pagsasama natin, buhay lumalago.

Tayo’y mga tao ng Kaharian ng Diyos,
tunay na umiibig sa Kan’ya nang lubos.
Sang puso’t ‘sang isip kung tungkuli’y tupdin;
biyaya’t pamunuan N’ya’y dama natin.
Paghatol lumilinis, ang D’yos ay matuwid.
Itakwil ang tiwali’t malikha nang muli.
Tayo’y namumuhay bilang mga taong tapat.
Buhay ng kaharian ang pagsamba na tunay.
Ang mabuhay sa Diyos, ligaya na tunay;
Siya’y iibigi’t susundin habambuhay.
Kita ang dakilang pagliligtas ng Diyos,
purihin ang Diyos nang buo ang puso.
Mga kapatid, magtipun-tipon,
napagdaana’y hirap at ginhawa.

Paniniil ng pamahalaa’y buktot,
dala ay paghihirap, pag-uusig.
Paninindigan nati’y ‘di nayayanig,
dahil sa gabay ng Kan’yang salita.
Ang halagang nabayad na ng Diyos
para sa ‘ting kaligtasa’y ‘di masusukat.
Diyos kasama natin, laging gabay.
Di malilimot, buhay ngayon na kay ganda.
Ang mabuhay sa Diyos, ligaya na tunay;
Siya’y iibigi’t susundin habambuhay.
Kita ang dakilang pagliligtas ng Diyos,
purihin ang Diyos nang buo ang puso.
Ang mabuhay sa Diyos, ligaya na tunay;
Siya’y iibigi’t susundin habambuhay.
Kita ang dakilang pagliligtas ng Diyos,
purihin ang Diyos nang buo ang puso,
purihin ang Diyos nang buo ang puso,
purihin ang Diyos nang buo ang puso.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Rekomendasyon: Bakit pinalalaganap ng mga Kristiano ang Ebanghelyo ?

Tagalog Worship Songs | “‘Pag Binuksan Mo’ng Puso Mo sa Diyos” | Damhin ang Pag-ibig ng Diyos

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.