Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Song | “Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan”

Tagalog Christian Song | “Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan”
I
Maging sa pagpapakita ng pagkamatuwid N’ya,
kamahalan N’ya o poot,
isinasagawa ng D’yos ang pamamahala N’ya’t
inililigtas ang tao dahil sa pag-ibig N’ya.
Gaano kalaking pag-ibig? Ila’y nagtanong.
Hindi ito konting pag-ibig,
isangdaang pors’yento pag-ibig ng D’yos.
Dahil kung ang pag-ibig ng Diyos
ay medyo mas kaunti lamang,
ang mga tao ay hindi maliligtas.
Para sa sangkatauhan lahat ng pag-ibig N’ya,
ibinibigay ng D’yos.
Ibinibigay ng D’yos lahat ng pag-ibig N’ya.
Ibinibigay ng D’yos lahat ng pag-ibig N’ya.
Ibinibigay ng D’yos lahat ng pag-ibig N’ya
sa sangkatauhan,
Ibinibigay N’ya lahat ng pag-ibig N’ya.
Ibinibigay N’ya pag-ibig N’ya.
II
Bakit naging tao ang D’yos?
Sa pagliligtas ng tao ginugol N’ya lahat.
Pagkakatawang-tao N’ya’y
naglalamang lahat ng pag-ibig N’ya.
Laking labis pinakitang paglaban ng tao sa D’yos.
Lagpas na sa puntong maligtas, tao’y lumagpas na.
Kaya walang magawa ang D’yos
kundi Sarili ay ialay para sa tao.
Ibinibigay ng D’yos lahat ng pag-ibig N’ya.
Ibinibigay ng D’yos lahat ng pag-ibig N’ya.
Ibinibigay ng D’yos lahat ng pag-ibig N’ya
sa sangkatauhan.
Ibinibigay N’ya lahat ng pag-ibig N’ya.
Ibinibigay N’ya pag-ibig N’ya.
III
Di magiging tao ang D’yos kundi N’ya inibig ang tao.
Maaaring magpadala ng kidlat galing langit ang D’yos,
at maaaring magpalabas ng galit N’ya.
Ang sangkatauhan ay mahuhulog at hindi na kailangan
ng Diyos na tiisin ang nakakahiyang halaga
ng pagiging katawang-tao sa katunayan.
Nag-aalay S’ya para sa sangkatauhan,
ibinibigay pag-ibig N’ya sa sangkatauhan.
Nag-aalay S’ya para sa sangkatauhan,
ibinibigay pag-ibig N’ya sa sangkatauhan.
Pinipili ng Diyos na matiis ang sakit at pang-aapi,
panghihiya’t pagtakwil.
Dahil dito, sangkatauha’y nililigtas pa rin N’ya.
Talagang kahulugan ng pag-ibig.
Ibinibigay ng D’yos lahat ng pag-ibig N’ya.
Ibinibigay ng D’yos lahat ng pag-ibig N’ya.
Ibinibigay ng D’yos lahat ng pag-ibig N’ya
sa sangkatauhan.
Ibinibigay N’ya lahat ng pag-ibig N’ya.
Ibinibigay N’ya pag-ibig N’ya.
Ibinibigay N’ya lahat ng pag-ibig N’ya.
Ibinibigay N’ya pag-ibig N’ya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

      Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.