Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang (4) “Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang (4) “Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos?”

Clip ng Pelikulang Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit (4) “Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos?”

Dalawang libong taon na ang nakararaan, nang magkatawang-tao ang Diyos bilang Panginoong Jesus at makihalubilo sa mga tao para tubusin ang sangkatauhan, hindi Siya tinanggap noong panahon ng kadiliman, at kalaunan ay ipinako Siya sa krus ng masasama at tiwaling sangkatauhan. Ipinropesiya ng Panginoong Jesus na muli Siyang paparito sa mga huling araw, na nagsasabi: “Sapagka’t gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Datapuwa’t kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito” (Lucas 17:24-25). Bakit “[itatakwl] ng lahing ito” ang Panginoong Jesus kapag pumarito Siyang muli sa mga huling araw? Nang magpakita ang Diyos nang dalawang beses sa katawang-tao para gawin ang Kanyang gawain bakit Siya mabangis na kinalaban at tinuligsa ng tiwaling sangkatauhan? Alam mo ba kung bakit? Ibubunyag sa iyo ng maikling pelikulang ito ang sagot.

Recommended:
Best Christian Full Movie HD | Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit (Tagalog dubbed)
https://youtu.be/b0VimUWC8F0

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.