Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Song | “Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Latest Tagalog Christian Song | “Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay”

Latest Tagalog Christian Song | “Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay”
I
Diyos Mismo’y nakaharap sa sansinukob,
sa Silangan Siya ay nagpakita na!
Sino’ng nangangahas di lumuhod at sambahin Siya?
Sino’ng nangangahas di Siya tawaging totoong Diyos?
Sino’ng nangangahas na di tingalain Siya
na may paggalang sa puso nila?
Sino’ng nangangahas di magpuri’t magalak?
Naririnig ng mga tao ng Diyos ang Kanyang tinig.
O, Sion! Magalak at umawit!
Nagbalik na ang Diyos na may tagumpay!
Lahat ng tao, humanay ngayon!
Mga nilikha sa lupa, huwag kikilos!

II
Gagawin Niya lahat para lahat
magpuri’t gumalang sa Kanya.
Ito ang Kanyang huling layon
sa 6,000 taon ng plano ng pamamahala.
Ito ang Kanyang naipasiya.
Ang mga tao ng Diyos ay babalik lahat sa bundok
ng Diyos at sa Kanya’y pasasakop.
Dahil Diyos ay may kamahalan, paghatol at awtoridad.
O, Sion! Magalak at umawit!
Nagbalik na ang Diyos na may tagumpay!
Lahat ng tao, humanay ngayon!
Mga nilikha sa lupa, huwag kikilos!

III
Lahat madali sa Kanya.
Kayang wasakin o tuparin ng salita Niya ang lahat.
Ito’y kapangyariha’t awtoridad ng Diyos.
Walang nangangahas pigilin Siya.
Napagtagumpayan na ng Diyos lahat,
tinalo lahat ng anak ng paghihimagsik.
Nakamit na ng Diyos ang paggalang ng mga tao.
Ito’ng plano ng Diyos, simula pa ng paglikha.
Mga bundok at ilog nagbubunyi sa galak.
Wala ni isang nangangahas na umurong o umalis.
Bagay o tao, walang nangangahas lumaban.
Ito’y kamangha-manghang gawa’t kapangyarihan ng Diyos!
O, Sion! Magalak at umawit!
Nagbalik na ang Diyos na may tagumpay!
Lahat ng tao, humanay ngayon!
Mga nilikha sa lupa, huwag kikilos!
O, Sion! Magalak at umawit!
Nagbalik na ang Diyos na may tagumpay!
Lahat ng tao, humanay ngayon!
Mga nilikha sa lupa, huwag kikilos!
Nagbalik na ang Diyos na may tagumpay!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

   Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.