Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Music Video | “Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob”

Tagalog Christian Music Video | “Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob”
I
Tanaw ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa taas,
at nangingibabaw sa lahat mula sa taas.
Kaligtasa’y ipinadala din ng Diyos sa mundo.
Nakamasid lagi ang Diyos mula sa lihim Niyang dako,
bawat kilos ng tao, sinasabi’t ginagawa.
Tao’y kilala ng Diyos gaya ng palad N’ya.
Lihim na dako’y tahanan ng Diyos,
kalawaka’y higaan Niya.
Kampon ni Satanas ‘di abot ang Diyos,
puspos S’ya ng kamahalan, katuwiran, at paghatol.
II
Niyapakan ng Diyos ang lahat,
tanaw N’ya umaabot sa sansinukob.
At lumakad ang Diyos sa gitna ng tao,
tinikman ang tamis at pait, lahat ng lasa ng mundo ng tao;
pero tao’y ‘di kailanman tunay nakilala ang Diyos,
ni napansin nila Kanyang paglakad sa ibayo.
Dahil tahimik ang Diyos,
at ‘di gumawa nang kamangha-mangha,
kaya, walang tunay na nakakita sa Kanya.
Mga bagay ngayo’y ‘di tulad nang dati:
gagawa ang Diyos ng mga bagay
na ‘di pa nakita ng mundo sa buong panahon,
magsasalita ang Diyos
na ‘di kailanman narinig ng tao sa buong panahon,
dahil gusto Niyang makilala ng sanlibutan
ang Diyos sa katawang-tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

   Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.