Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” Clip 6 – Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-“Sino Siya na Nagbalik” Clip 6 – Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao

   “Sino Siya na Nagbalik” Clip 6 – Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao

   Maraming tao ang naniwala sa Diyos sa loob ng isang libong taon, ngunit napakakaunti ang nakaintindi kung ano ang katotohanan, at mas kaunti pa ang nakaintindi kung bakit nagagawa ng katotohanan na maging mga buhay natin, at kung ano eksakto ang maaaring resulta nito.

Samakatuwid, maraming tao ang naniniwala sa Diyos ngunit hindi hinahanap ang katotohanan at, bagama’t naniwala sila sa Diyos nang maraming taon, hindi pa sumailalim sa kahit anong pagbabago ang kanilang mga disposisyon sa buhay. Tatalakayin ng maikling pelikulang ito kung bakit tanging ang salita ng Diyos ang katotohanan, at kung bakit tanging ang katotohanan ang maaaring maging ating buhay na walang hanggan.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.