Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang (6) “Makapagtatamo pa ba Tayo ng Buhay Kapag Lumayo Tayo sa Biblia?”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Clip ng Pelikulang (6) “Makapagtatamo pa ba Tayo ng Buhay Kapag Lumayo Tayo sa Biblia?”

   Clip ng Pelikulang Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia (6) “Makapagtatamo pa ba Tayo ng Buhay Kapag Lumayo Tayo sa Biblia?”

   Ang mga pastor at elder ay kadalasang itinuturo sa mga tao na hindi sila matatawag na mga mananampalataya kapag lumayo sila mula sa Biblia, at na sa pagtangan lang sa Biblia sila magtatamo ng buhay at makakapasok sa kaharian ng langit.

Kaya talaga bang hindi tayo maaaring magtamo ng buhay kapag lumayo tayo mula sa Biblia? Ang Biblia ba ang makapagbibigay sa atin ng buhay, o ang Diyos? Sabi ng Panginoong Jesus, “Saliksikin ninyo ang mga kasulatan; sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan: at ang mga ito’y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin, upang kayo’y magkaroon ng buhay” (Juan 5:39-40). Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Si Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng nananatili at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ay ang landas na sa pamamagitan nito ay makakamit ng tao ang buhay, at ang tanging landas sa pamamagitan niyao’y makikilala ng tao ang Diyos at upang masangayunan ng Diyos” (Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Samakatwid, ang pinagmumulan ng buhay ay si Cristo at hindi ang Biblia. Si Cristo lamang ang pinagmumulan ng buhay at Siya ang Panginoon ng Biblia. Tutulunga ka ng videong ito na magtamo ng panibagong pagkaunawa sa Biblia!

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.