Tagalog Christian Movie Extract 5 From “Kumawala sa Bitag”: Paano Inililigtas ng Diyos ang Tao mula sa Impluwensya ni Satanas

Tagalog Christian Movie Extract 5 From “Kumawala sa Bitag”: Paano Inililigtas ng Diyos ang Tao mula sa Impluwensya ni Satanas

“Sumailalim sa Paghatol sa mga Huling Araw at Kumawala sa Bitag ni Satanas”

   Sabi sa Biblia, “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios” (1 Pedro 4:17). Sa mga huling araw, ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng katotohanang nagpapadalisay at nagliligtas sa tao at ipinapakita sa atin ang Kanyang matuwid, dakila at di-masusuway na disposisyon.

Hinahatulan ng Diyos ang tao sa mga huling araw para iligtas ang tao at makaalpas sila sa impluwensya ni Satanas at tunay na makabalik sa Diyos. Malinaw na nauunawaan ng lahat ng taong hinirang ng Diyos na tumatanggap sa gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos ang tunay na katotohanan na ang paglilingkod ng mga pastor at elder sa Diyos ay totoong sumusuway sa Diyos, malinaw na nakikita ang kanilang pagka-ipokrito at pagkamuhi sa katotohanan at sa gayo’y hindi sila nalilito at nakokontrol ng mga pastor at elder at tunay na nakakabalik sa harapan ng Diyos. Sa pakikinig sa mga patotoo ng mga taong hinirang ng Diyos tungkol sa kanilang mga karanasan sa paghatol sa harap ng luklukan ni Cristo, mauunawaan mo ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.