Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa Huli Sino Ba ang Sumisira sa mga Pamilya ng mga Kristiyano?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Sa Huli Sino Ba ang Sumisira sa mga Pamilya ng mga Kristiyano?

Panimula
Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo | Sa Huli Sino Ba ang Sumisira sa mga Pamilya ng mga Kristiyano? (5/6) | Tagalog Christian Movie Clips

   Sinabi ng Panginoong Jesus, “Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal” (Mark16:15). Ayon sa mga kailangan ng Diyos, ipinalalaganap ng mga Kristiyano ang ebanghelyo at nagpapatotoo sa Diyos ng sa ganun ay maraming tao ang makatanggap ng pagliligtas Niya.

Ang ginagawa nila ay mabuti at marangal. Ngunit walang-awang inaaresto at pinahihirapan ng Partidong Komunista ng Tsina ang mga taong naniniwala sa Diyos, na dahilan para hindi makabalik ang mga Kristiyano sa kanilang mga tahanan. Nagkawatak-watak ang kanilang pamilya, nawasak ang mga tahanan, at nawalan ng buhay ang mga tao. Ganunman, sinasabi ng Partidong Komunista ng Tsina na ang lahat ng ito ay bunga ng pag-iwan ng mga Kristiyano sa mga tahanan nila at propesyon para ipalaganap ang ebanghelyo. Tumutugma ba sa katotohanan ang salaysay na ito ng Partidong Komunista ng Tsina? Sa huli, sino ba talaga ang dahilan ng pagkasira ng pamilya ng mga Krisityano?

 

 

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.