Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo” (Clips 4/6)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Movie | “Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo” (Clips 4/6)

Tagalog Christian Movie | “Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo” (Clips 4/6) Ang Tunay na Layunin sa Likod ng Pagtanggi at Paghatol ng CCP kay Kristo

Sa Kapanahunan ng Biyaya, nagpakita ang Panginoong Jesus na nagkatawang-tao bilang karaniwan, at normal na tao sa panlabas, ngunit dinala Niya ang landas ng pagsisisi, “Magsisi: sapagkat malapit na ang kaharian ng langit,” at ginawa ang gawain ng pagtubos sa tao sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Sapat na ito upang patunayan na ang Panginoong Jesus ang Diyos na nagkatawang-tao. Si Cristo ng mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos, gaya ng Panginoong Jesus, ay nagpapakita mula sa panlabas bilang isang karaniwang tao. Ganunman, kaya Niyang ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng pagdadalisay at pagliligtas sa sangkatauhan. Pinatutunayan nito na Siya ang Diyos na nagkatawang-tao. Sa kabilang dako, ang Partido Komunista ng Tsina ay ginagawa ang lahat upang itakwil si Cristo at kalabanin Siya, sa pagsasabing si Cristong nagkatawang-tao ay isa lamang karaniwang tao. Bakit napakasama ng Partido Komunista ng Tsina at salungat sa katwiran?

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.