Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Awit Ng Mga Mananagumpay”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Awit Ng Mga Mananagumpay”

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Awit Ng Mga Mananagumpay

I
Ang kaharia’y lumalago dito sa mundo.
Ito’y nabubuo sa tao. Lumalago sa tao.
Walang puwersang sisira sa kaharian ng Diyos.
Lumalakad ang Diyos
at namumuhay kasama ng Kanyang bayan.

Ang tunay na nagmamahal sa Diyos,
sila’y kahanga-hangang pinagpapala!
Mapalad ang nagpapasakop sa Diyos.
Sila’y mananahan sa Kanyang kaharian.
Mapalad ang kumikilala sa Diyos.
Kanyang ibibigay kapangyarihan ng kaharian.
Mapalad ang naghahanap sa Kanya.
Sila’y makakalaya mula kay Satanas.
Sa lahat ng tumalikod sa sarili,
kayamanan ng kaharia’y tiyak makakamit.
Natanggap nyo na ba ang mga pagpapala ng Diyos,
hinanap pangakong bigay ng Diyos?
Sa liwanag Nya’ng gabay,
tiyak kayo’y matagumpay
sa puwersa ng kadilima’y maliligtas.
Sa mundong nababalot ng kadiliman,
‘di mawawala ang ilaw ny’ong gabay.
Kayo’y magiging pinuno, sa lahat ng nilikha,
ang mananagumpay laban kay Satanas!

II
Natanggap nyo na ba ang mga pagpapala ng Diyos,
hinanap pangakong bigay ng Diyos?
Sa liwanag Nya’ng gabay, tiyak kayo’y matagumpay
sa puwersa ng kadilima’y maliligtas.
Sa mundong nababalot ng kadiliman,
‘di mawawala ang ilaw ny’ong gabay.
Kayo’y magiging pinuno, sa lahat ng nilikha,
ang mananagumpay laban kay Satanas!
Sa pagbagsak ng malaking dragon, kayo’y kapansin-pansin,
at magpapatotoo sa tagumpay ng Diyos.
Sa lupain ng Sinim, magiging malakas at matatag,
pagpapala ng Diyos ay manahin kapalit ng mga pagdurusa.
Makikita sa inyo ng daigdig ang kaluwalhatian ng Diyos!
Natanggap nyo na ba ang mga pagpapala ng Diyos,
hinanap pangakong bigay ng Diyos?
Sa liwanag Nya’ng gabay, tiyak kayo’y matagumpay
sa puwersa ng kadilima’y maliligtas.
Sa mundong nababalot ng kadiliman,
‘di mawawala ang ilaw ny’ong gabay.
Kayo’y magiging pinuno, sa lahat ng nilikha,
ang mananagumpay laban kay Satanas!

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

   Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.