Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Paggising” | Wise Virgins Hear the Voice of God and Welcome the Lord

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog Christian Crosstalk | “Paggising” | Wise Virgins Hear the Voice of God and Welcome the Lord

Panimula
Sina Kagigising at Gigising ay mga mangangaral ng isang sektang Kristiyano na kapwa taimtim na naniniwala sa Panginoon, at sabik na naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Pero palagi silang naguguluhan at nalilito tungkol sa kung paano kakatok sa pinto ang Panginoon sa Kanyang pagbabalik, at ano ang dapat nilang gawin para salubungin Siya.

Nang kumatok ang isang sister sa kanyang pinto nang ilang beses para ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos sa mga huling araw, nagising rin sa wakas si Kagigising sa katotohanan sa mahabang panahon ng paghahanap at pagsisiyasat. Nang marinig ang karanasan ni Kagigising, nagising din si Gigising mula sa kanyang pagkalito, at nalaman niya na matagal nang dumating nang lihim ang Panginoon, na Siya ay nagkatawang-tao para ipahayag ang Kanyang mga salita, na ginagamit Niya ang Kanyang mga salita sa pagkatok sa puso ng tao at, sa pakikinig nang mabuti sa tinig ng Diyos, nagagawang salubungin ng matatalinong dalaga ang pagbabalik ng Panginoon at sundan ang mga yapak ng Diyos!

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.